Montaż klimatyzacji do grzania Gree – Konstantynów Łódzki

Happy Client Story

Montaż klimatyzacji do grzania Gree - Konstantynów Łódzki

Problem i oczekiwania klienta
 • główne źródło ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym
 • montaż jednostki zewnętrznej w sposób umożliwiający jej pracę w ujemnych temperaturach
Wprowadzone rozwiązanie
 • montaż klimatyzacji firmy Gree w układzie split z funkcją pompy ciepła
 • przystosowanie instalacji do pracy w czasie mrozów

Montaż nawet najlepszego klimatyzatora z funkcją grzania wyposażonego w grzałki karteru oraz tacy ociekowej, którego cała instalacja nie zostanie w odpowiedni sposób przystosowana do pracy w ujemnych temperaturach, może wiązać się z pewnymi problemami, które na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, nie będą aż tak istotne.

Korzystając z klimatyzacji w trybie grzania woda, która skrapla się na jednostce zewnętrznej, pod wpływem siły grawitacji zaczyna spływać przez tacę ociekową w dół, tworząc pod jednostką kałuże. O ile grunt pod urządzeniem jest odpowiednio chłonny i mamy dodatnie temperatury, to proces ten nie stwarza kłopotów. Niestety sytuacja drastycznie się zmienia, kiedy łapie mróz i zamiast jeziora tworzy się lodowisko, które staje się wręcz niebezpieczne, kiedy występuje czy to na drodze, czy na ścieżce, którą regularnie uczęszczamy.

Żeby temu zapobiec należy w konkretny sposób wykonać instalację klimatyzacji tak, żeby mogła pracować przy ujemnych temperaturach.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Problem i oczekiwania klienta
 • główne źródło ogrzewania pomieszczeń w okresie zimowym
 • montaż jednostki zewnętrznej w sposób umożliwiający jej pracę w ujemnych temperaturach
Wprowadzone rozwiązanie
 • montaż klimatyzacji firmy Gree w układzie split z funkcją pompy ciepła
 • przystosowanie instalacji do pracy w czasie mrozów

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Takie właśnie rozwiązanie wprowadziliśmy u Pana Grzegorza. Instalację odprowadzenia skroplin wykonaliśmy w postaci sztywnych rur z tworzywa sztucznego i wyposażyliśmy ją o dodatkową grzałkę o mocy 50W sterowaną termostatem, która w czasie mrozów zwiększa temperaturę tak, żeby kondensat nie zamarzał w rurach i mógł swobodnie odpływać z grzanej tacy ociekowej w jednostce zewnętrznej.

Cała ciecz skraplająca się na agregacie klimatyzatora kierowana jest do wykonanej przez nas sączki w ziemi, w której pochłania ją grunt zlokalizowany poniżej strefy przemarzania. Takie rozwiązanie sprawia, że korzystanie z klimatyzacji do grzania w czasie mrozów:

 • nie powoduje nawarstwiania się lodu w tacy ociekowej, co może prowadzić do uszkodzenia elementów ruchomych w urządzeniu,
 • woda nie zamarza w instalacji, uniemożliwiając jej swobodny przepływ,
 • pod agregatem nie tworzy się lodowisko stwarzające zagrożenie.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Podsumowanie
 • urządzenie objęte jest 5-letnią gwarancją producenta
 • klimatyzacja wydajnie pracuje chłodzi i grzeje w zakresie temperatur -25 do 46°C
 • wbudowamu moduł WiFi do zdalnej obsługi z każdego miejsca na ziemi
 • instalacja nie powoduje powstawania lodowiska pod urządzeniem

Szukasz podobnego rozwiązania?

Skontaktuj się z nami