fbpx

Formularz kontaktowy fotowoltaika

Formularz kontaktowy fotowoltaika

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

  Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z  Recool Sp. z o.o. umów, współpracy oraz w trakcie ich trwania w szczególności:  

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko

  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

  Dane osobowe przetwarzane przez Recool Sp. z o.o. będą używane  w następujących celach:

  • zawierania i realizacji  umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, realizacji zamówień oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji

  • realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie, przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,

  • ochrony praw Recool Sp. z o.o., w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług Recool Sp. z o.o., w tym wysyłania informacji handlowych.

  • Udostępnienie nam swoich danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do zachowania ciągłości naszej współpracy.Brak wypełnionego dokumentu jest równoznaczne z brakiem zgody. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.  Administratorem danych jest  Recool Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 91-214 przy ulicy Kaczeńcowa 10, posiadająca NIP: 9472000377, REGON: 383853852, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście, XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794366. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

    

    

   FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

   Dane Inwestora:

    

   Imię

   Nazwisko

   Kod pocztowy, miejscowość

   Ulica, numer

   E-mail

   Telefon

   Skąd trafiłeś/aś na naszą firmę?

   WSKAZÓWKA! Jeśli rozmiar plików jest za duży użyj programu i skompresuje zdjęcia do formatu pdf nie większego niż 5mb na plik oraz 25mb na całość. Darmowe programy na androida to CamScanner, a na PC www.jpg2pdf.com

   Załącz projekt budynku / konstrukcji dachu

   Ustalenia projektowe:

   Pokrycie dachowe

    

   Orientacyjny kąt nachylenia połaci dachowej

   Jak usytuowany jest budek względem południa (która połać jest południowa)?

   Czy występują obiekty, które mogą powodować zacienienie połaci dachu, na której przewidziana będzie instalacja fotowoltaiczna?

    

   Rodzaj przyłącza

    

   Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji kW

   Instalacja odgromowa

    

   Zabezpieczenie przedlicznikowe A

   Roczne zużycie energii kWh

   Pożądana moc instalacji fotowoltaicznej kWp

   Uwagi