fbpx

Formularz kontaktowy klimatyzacja

Formularz kontaktowy klimatyzacja

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

  Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z  Recool Sp. z o.o. umów, współpracy oraz w trakcie ich trwania w szczególności:  

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko

  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

  Dane osobowe przetwarzane przez Recool Sp. z o.o. będą używane  w następujących celach:

  • zawierania i realizacji  umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, realizacji zamówień oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji

  • realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie, przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,

  • ochrony praw Recool Sp. z o.o., w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług Recool Sp. z o.o., w tym wysyłania informacji handlowych.

  • Udostępnienie nam swoich danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do zachowania ciągłości naszej współpracy.Brak wypełnionego dokumentu jest równoznaczne z brakiem zgody. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.  Administratorem danych jest  Recool Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 91-214 przy ulicy Kaczeńcowa 10, posiadająca NIP: 9472000377, REGON: 383853852, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście, XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794366. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

    

    

   FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW KLIMATYZACJI

   WAŻNE!!!

   Montaż w mieszkaniu w bloku, czy kamienicy przeważnie wymaga uzyskania pisemnej zgody od zarządcy, właściciela czy spółdzielni. W dokumencie tym zawarte są warunki montażu, a także ograniczenia sprzętowe, w zwiazku z tym prosimy o załączanie wspomnianego pisma jako załacznik do formularza.

   Dane Inwestora:

    

   Imię

   Nazwisko

   Kod pocztowy, miejscowość

   Ulica, numer

   E-mail

   Telefon

   Gdzie pierwszy raz natknąłeś się na naszą firmę?

   WSKAZÓWKA! Jeśli rozmiar plików jest za duży użyj programu i skompresuje zdjęcia do formatu pdf nie większego niż 10mb na plik oraz 25mb na całość. Darmowe programy na androida to CamScanner, a na PC www.jpg2pdf.com

   Załącz projekt budynku.
   Załącz zdjęcia z pomieszczeń, które chcesz klimatyzować i dodatkowo zdjęcia z zewnątrz budynku od strony tych pomieszczeń.

   Zapotrzebowanie cieplne systemu klimatyzacji:

   Ilość pomieszczeń do schłodzenia / ogrzania

   Powierzchnia / powierzchnie pomieszczeń (m2)

   Wysokość pomieszczeń

    

   Czy pomieszczenia usytuowane są na południe / na zachód i bardzo się nagrzewają?

   Czy w pomieszczeniach znajdują się dodatkowe urządzenia, które emitują dużo ciepła?

   Ile osób zazwyczaj przebywa w pomieszczeniach, które będą chłodzone?

   Dobór urządzenia:

   konfiguracja

    

   Konfiguracja

    

   Typ jednostki / jednostek wewnętrznej (naścienna, kanałowa, kasetonowa, podsufitowa)

   Preferowany producent

    

   Kolor jednostki wewnętrznej

    

   Projekt instalacji (część dla instalatora)

   klimatyzacja

    

   Rodzaj umocowania jednostki zewnętrznej (powieszenie na ścianie / postawienie na stopach PVC lub gumowych)

   Odległość w metrach między jednostką wewnętrznymi i jednostką zewnętrzną (w układzie multi podaj wszystkie odległości oddzielając je przecinkiem)

   Rodzaj odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej (grawitacja na zewnątrz / do kanalizacji, pompka skroplin na zewnątrz / do kanalizacji)

   Długość instalacji odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej w metrach

   Wysokość montażu jednostki zewnętrznej w metrach

   Rodzaj wykonania instalacji elektrycznej zasilania (do gniazdka, do rozdzielni + dodatkowe zabezpieczenie)

   Długość instalacji elektrycznej zasilania w metrach

   Czy w wycenie uwzględnić sączkę skroplin spod jednostki zewnętrznej, czyli dodatkowe odprowadzenie skroplin do gruntu?

    

   Czy w wycenie uwzględnić podgrzewanie instalacji odprowadzenia skroplin, czyli dodatkowe grzałki do tacy skroplin w agregaci i instalacji skroplin na zewnątrz + ich sterowanie? Wpisz w polu Uwagi ile metrów ma mieć grzałka

    

   Czy instalacje wewnątrz mają być schowane w ścianie (dodatkowo płatne bruzdowanie - bez prac ogólnobudowlanych tj. gipsowanie i malowanie)? Wpisz ile metrów ściany należy bruzdować

   Czy instalacje na zewnątrz mają być schowane w elewacji (dodatkowo płatne bruzdowanie - bez prac ogólnobudowlanych tj. gipsowanie i malowanie)? Wpisz ile metrów elewacji należy brudzdować

   Uwagi