Formularz kontaktowy pompy ciepła

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z  Recool Sp. z o.o. umów, współpracy oraz w trakcie ich trwania w szczególności:  

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

Dane osobowe przetwarzane przez Recool Sp. z o.o. będą używane  w następujących celach:

 • zawierania i realizacji  umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, realizacji zamówień oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji
 • realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie, przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,
 • ochrony praw Recool Sp. z o.o., w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług Recool Sp. z o.o., w tym wysyłania informacji handlowych.

 • Udostępnienie nam swoich danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do zachowania ciągłości naszej współpracy. Brak wypełnionego dokumentu jest równoznaczne z brakiem zgody. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.  Administratorem danych jest  Recool Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 91-214 przy ulicy Kaczeńcowa 10, posiadająca NIP: 9472000377, REGON: 383853852, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście, XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794366. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

   
   

  FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

  Dane Inwestora:

   
  Imię

  Nazwisko

  Kod pocztowy, miejscowość

  Ulica, numer

  E-mail

  Telefon

  Skąd trafiłeś/aś na naszą firmę?

   

  WSKAZÓWKA! Jeśli rozmiar plików jest za duży użyj programu i skompresuje zdjęcia do formatu pdf nie większego niż 5mb na plik oraz 25mb na całość. Darmowe programy na androida to CamScanner, a na PC www.jpg2pdf.com

  Załącz projekt budynku

  Załącz zdjęcia kotłowni.

  Zapotrzebowanie cieplne systemu centralnego ogrzewania:

  Rodzaj budynku
   

  Lata budowy domu (termomodernizacji)

  Powierzchnia zabudowy m2 lub wymiary budynku (długość m x szerokość m)

  Logo Recool

   

  Orientacyjna powierzchnia ogrzewana m2

  Układ kondygnacji
   

  Logo Recool

   
  Które piętra są ogrzewane? PARTER1 PIĘTRO2 PIĘTRO3 PIĘTROPODDASZE
   
  Konstrukcja dachu
   
  Czy dom jest podpiwniczony?
   
  Czy dom ma balkony?
   
  Garaż w bryle budynku?
   
  Wysokość pomieszczeń w metrach
   
  Rodzaj konstrukcji budynku
   

  Ściany zewnętrzne

  Całkowita grubość ścian zewnętrznych cm (Zmierz całkowitą grubość ścian od tynku do tynku)

  Podstawowy materiał
   
  Dodatkowy materiał
   
  Materiał izolacyjny wewnątrz ściany
   

  Grubość izolatora cm

  Materiał izolacyjny od zewnątrz
   

  Grubość izolatora cm

  Okna i drzwi

  Rodzaj okien
   

  Liczba okien szt. (Jako sztukę rozumiemy tu okno o wymiarach 140x180cm. Mniejsze okna policz jako pół tej sztuki, większe jako półtora, zsumuj i wpisz co wychodzi.)

  Liczba drzwi balkonowych szt.

  Powierzchnia dużych przeszkleń m2 (Osobno policz drzwi balkonowe oraz duże przeszklenia. Duże przeszklenie to okno na całą ścianę, tu załóżmy o wymiarach nie mniejszych niż 2,5x3m)

  Liczba drzwi zewnętrznych szt. (Policz wszystkie zewnętrzne drzwi wyjściowe. Nie wliczaj drzwi garażowych ani balkonowych (jeśli są w pełni przeszklone, liczą się do okien jak wyżej))

  Rodzaj drzwi zewnętrznych
   

  Poddasze i parter

  Materiał izolacyjny stropu, poddasza lub dachu
   

  Grubość izolatora cm

  Materiał izolacyjny podłogi parteru lub piwnicy
   

  Grubość izolatora cm

  Pozostałe

  Pożądana temperatura w budynku w okresie zimowym °C

  Rodzaj wentylacji
   
  Czy w instalacji zainstalowano pompę cyrkulacji CWU? (mowa o systemie 3 rurowym)
   

  Dobór urządzenia

  Rodzaj zastosowania
   
  Typ emitera układ 1
   
  Typ emitera układ 2
   
  Źródło energii
   
  Dostępne zasilanie
   

  Zabezpieczenie główne domowej rozdzielni (A)

  Pozycja montażowa

  Jednostka wewnętrzna
   

  - Naścienna - hydroboks wiszący bez wbudowanych zbiorników
  - Zintegrowana - zintegrowany hydroboks ze zbiornikiem CWU, kształtem przypominająca lodówkę.

  Ciepła woda użytkowa - CWU

  Czy urządzenie ma ogrzewać również CWU?
   

  Ile osób korzysta z CWU?

  Czy układ CWU wyposażony jest lub będzie w solary słoneczne do grzania CWU?
   

  Instalacja solarna - układ w obiegu którego płynie ciecz, a sama instalacja podgrzewa jedynie ciepłą wodę użytkową.
  Instalacja fotowoltaiczna - system przetwarzającący energię słoneczną na prąd.

  Inne

  Planowany zakres prac
   
  Czy w wycenie uwzględnić wyniesienie starego źródła ciepła?
   
  Preferowany producent?
   

  Aktualne koszty ogrzewania przez cały rok

  FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA ("PODŁOGÓWKI")

  Uzupełnij jeśli dotyczy

  Załącz w sekcji plików powyżej : rzuty budynku ( z wymiarami i opisem pomieszczeń w formacie dwg, jpg, pdf lub skan-nie zdjęcia)


  Rodzaj źródła ciepła, jego lokalizacja: np. pompa ciepła, pomieszczenie kotłowni na parterze

  Straty ciepła : np. opisano na rysunku lub brak

  Rodzaj ogrzewania: podłogowe, ścienne, grzejnikowe lub brak ogrzewania (zaznaczone na rzutach lub opisane) : np. wszędzie podłogowe z wyjątkiem spiżarni.

  Rodzaj wykończenia podłóg przy ogrzewaniu podłogowym: panele, ceramika itp. : np. opisano na rzutach lub wszędzie panele oprócz łazienek

  Rozdzielacze i szafki - ich lokalizacja, lokalizacja pionów : rozdzielacz w korytarzu, piony dowolnie

  Automatyka: TAK / NIE:

  Dodatkowy grzejnik w łazience: elektryczny czy wodny (sposób podłączenia) : np. elektryczny lub wodny wpięty do rozdzielacza OP

  System podłączenia grzejników i ich lokalizacja : np. rozdzielaczowy, pod oknami

  Uwagi

  FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ

  Uzupełnij jeśli dotyczy

  Załącz w sekcji plików powyżej : rzuty budynku ( z wymiarami i opisem pomieszczeń w formacie dwg, jpg, pdf lub skan-nie zdjęcie)


  Rodzaj przygotowania cwu: przepływowo, zasobnik (z cyrkulacją czy bez) i lokalizacja : np. zasobnik z cyrkulacją

  Lokalizacja wszystkich odbiorników : np. wskazano na rzutach

  Lokalizacja zestawu wodomierzowego : np. zaznaczono na rzucie

  System rozprowadzenia instalacji wodnej : np. instalacja trójnikowa

  Lokalizacja pionów np. dowolnie

  Uwagi