fbpx

Formularz kontaktowy pompy ciepła

Formularz kontaktowy pompy ciepła

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

  Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z  Recool Sp. z o.o. umów, współpracy oraz w trakcie ich trwania w szczególności:  

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko

  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

  Dane osobowe przetwarzane przez Recool Sp. z o.o. będą używane  w następujących celach:

  • zawierania i realizacji  umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, realizacji zamówień oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji

  • realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie, przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,

  • ochrony praw Recool Sp. z o.o., w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług Recool Sp. z o.o., w tym wysyłania informacji handlowych.

  • Udostępnienie nam swoich danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do zachowania ciągłości naszej współpracy.Brak wypełnionego dokumentu jest równoznaczne z brakiem zgody. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.  Administratorem danych jest  Recool Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 91-214 przy ulicy Kaczeńcowa 10, posiadająca NIP: 9472000377, REGON: 383853852, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście, XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794366. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

    

    

   FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

   Dane Inwestora:

    

   Imię

   Nazwisko

   Kod pocztowy, miejscowość

   Ulica, numer

   E-mail

   Telefon

   Gdzie pierwszy raz natknąłeś się na naszą firmę?

   WSKAZÓWKA! Jeśli rozmiar plików jest za duży użyj programu i skompresuje zdjęcia do formatu pdf nie większego niż 10mb na plik oraz 25mb na całość. Darmowe programy na androida to CamScanner, a na PC www.jpg2pdf.com

   Załącz projekt budynku

   Załącz zdjęcia kotłowni.

   Zapotrzebowanie cieplne systemu centralnego ogrzewania:

   Rodzaj budynku

    

   Lata budowy domu (termomodernizacji)

   Powierzchnia zabudowy m2 lub wymiary budynku (długość m x szerokość m) - nie mylić z powierzchnią użytkową

   Logo Recool

    

   Orientacyjna powierzchnia ogrzewana m2

   Układ kondygnacji

    

   Logo Recool

    

   Które piętra są ogrzewane? PARTER1 PIĘTRO2 PIĘTRO3 PIĘTROPODDASZE

    

   Konstrukcja dachu

    

   Czy dom jest podpiwniczony?

    

   Czy dom ma balkony?

    

   Garaż w bryle budynku?

    

   Wysokość pomieszczeń w metrach

    

   Rodzaj konstrukcji budynku

    

   Ściany zewnętrzne

   Całkowita grubość ścian zewnętrznych cm (Zmierz całkowitą grubość ścian od tynku do tynku)

   Podstawowy materiał

    

   Dodatkowy materiał

    

   Materiał izolacyjny wewnątrz ściany

    

   Grubość izolatora cm - wewnątrz ściany

   Docieplenie - materiał izolacyjny od zewnątrz

    

   Grubość izolatora cm - od zewnątrz

   Okna i drzwi

   Jak policzyć okna?
   Jako sztukę rozumiemy okno o wymiarach 140x180cm. Mniejsze okna policz jako pół sztuki, większe jako półtora, zsumuj i wpisz co wychodzi.
   Osobno policz drzwi balkonowe oraz duże przeszklenia. Duże przeszklenie to okno na całą ścianę, tu załóżmy o wymiarach 2,5x3m.

   Jak policzyć drzwi?
   Policz wszystkie zewnętrzne drzwi wyjściowe. Nie wliczaj drzwi garażowych ani balkonowych (jeśli są w pełni przeszklone, liczą się do okien jak wyżej).

    

   Rodzaj okien

    

   Liczba okien szt.

   Liczba drzwi balkonowych szt.

   Powierzchnia dużych przeszkleń m2

   Liczba drzwi zewnętrznych szt.

   Rodzaj drzwi zewnętrznych

    

   Poddasze i parter

   Materiał izolacyjny stropu, poddasza lub dachu

    

   Grubość izolatora cm

   Materiał izolacyjny podłogi parteru lub piwnicy

    

   Grubość izolatora cm

   Pozostałe

   Temperatura w mieszkaniu zimą °C

   Rodzaj wentylacji

    

   Czy w budynku jest lub będzie instalacja cyrkulacji CWU? (mowa o systemie 3 rurowym)

    

   Czy uwzględnić w ofercie zakup i montaż nowej pompy cyrkulacji CWU + sterowanie?

    

   Dobór urządzenia

   Rodzaj zastosowania

    

   Rodzaj instalacji centralnego ogrzewania

    

   Typ emitera układ 1

    

   Typ emitera układ 2

    

   Źródło energii

    

   Dostępne zasilanie

    

   Zabezpieczenie główne domowej rozdzielni (A)

   Pozycja montażowa

   Jednostka wewnętrzna

    

   - Naścienna - hydroboks wiszący bez wbudowanych zbiorników
   - Zintegrowana - zintegrowany hydroboks ze zbiornikiem CWU, kształtem przypominająca lodówkę.

   Ciepła woda użytkowa - CWU

   Czy urządzenie ma ogrzewać również CWU?

    

   Ile osób korzysta z CWU?

   Czy układ CWU wyposażony jest lub będzie w solary słoneczne do grzania CWU?

    

   Instalacja solarna - układ w obiegu którego płynie ciecz, a sama instalacja podgrzewa jedynie ciepłą wodę użytkową.
   Instalacja fotowoltaiczna - system przetwarzającący energię słoneczną na prąd.

   Inne

   Planowany zakres prac

    

   Czy w wycenie uwzględnić wyniesienie starego źródła ciepła?

    

   Preferowany producent?

    

   Aktualne koszty ogrzewania przez cały rok

   Uwagi

   FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA ("PODŁOGÓWKI")

   Uzupełnij jeśli dotyczy

   Załącz w sekcji plików powyżej : rzuty budynku ( z wymiarami i opisem pomieszczeń w formacie dwg, jpg, pdf lub skan-nie zdjęcia)

   Rodzaj źródła ciepła, jego lokalizacja: np. pompa ciepła, pomieszczenie kotłowni na parterze

   Straty ciepła : np. opisano na rysunku lub brak

   Rodzaj ogrzewania: podłogowe, ścienne, grzejnikowe lub brak ogrzewania (zaznaczone na rzutach lub opisane) : np. wszędzie podłogowe z wyjątkiem spiżarni.

   Rodzaj wykończenia podłóg przy ogrzewaniu podłogowym: panele, ceramika itp. : np. opisano na rzutach lub wszędzie panele oprócz łazienek

   Rozdzielacze i szafki - ich lokalizacja, lokalizacja pionów : rozdzielacz w korytarzu, piony dowolnie

   Automatyka: TAK / NIE:

   Dodatkowy grzejnik w łazience: elektryczny czy wodny (sposób podłączenia) : np. elektryczny lub wodny wpięty do rozdzielacza OP

   System podłączenia grzejników i ich lokalizacja : np. rozdzielaczowy, pod oknami

   Uwagi

   FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ

   Uzupełnij jeśli dotyczy

   Załącz w sekcji plików powyżej : rzuty budynku ( z wymiarami i opisem pomieszczeń w formacie dwg, jpg, pdf lub skan-nie zdjęcie)

   Rodzaj przygotowania cwu: przepływowo, zasobnik (z cyrkulacją czy bez) i lokalizacja : np. zasobnik z cyrkulacją

   Lokalizacja wszystkich odbiorników : np. wskazano na rzutach

   Lokalizacja zestawu wodomierzowego : np. zaznaczono na rzucie

   System rozprowadzenia instalacji wodnej : np. instalacja trójnikowa

   Lokalizacja pionów np. dowolnie

   Uwagi