Formularz kontaktowy pompy ciepła

Formularz kontaktowy pompy ciepła

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z  Recool Sp. z o.o. umów, współpracy oraz w trakcie ich trwania w szczególności:  

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

Dane osobowe przetwarzane przez Recool Sp. z o.o. będą używane  w następujących celach:

 • zawierania i realizacji  umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, realizacji zamówień oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji
 • realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie, przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,
 • ochrony praw Recool Sp. z o.o., w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług Recool Sp. z o.o., w tym wysyłania informacji handlowych.

 • Udostępnienie nam swoich danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do zachowania ciągłości naszej współpracy. Brak wypełnionego dokumentu jest równoznaczne z brakiem zgody. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.  Administratorem danych jest  Recool Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 91-214 przy ulicy Kaczeńcowa 10, posiadająca NIP: 9472000377, REGON: 383853852, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście, XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794366. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

   
   

  FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

  Dane Inwestora:

   
  Imię
  Nazwisko
  Kod pocztowy, miejscowość
  Ulica, numer
  E-mail
  Telefon

  Skąd trafiłeś/aś na naszą firmę?

   

  WSKAZÓWKA! Jeśli rozmiar plików jest za duży użyj programu i skompresuje zdjęcia do formatu pdf nie większego niż 10mb na plik oraz 25mb na całość. Darmowe programy na androida to CamScanner, a na PC www.jpg2pdf.com

  Załącz projekt budynku

  Załącz zdjęcia kotłowni.

  Zapotrzebowanie cieplne systemu centralnego ogrzewania:

  Rodzaj budynku
   
  Lata budowy domu (termomodernizacji)
  Powierzchnia zabudowy m2 lub wymiary budynku (długość m x szerokość m) - nie mylić z powierzchnią użytkową

  Logo Recool

   
  Orientacyjna powierzchnia ogrzewana m2
  Układ kondygnacji
   

  Logo Recool

   
  Które piętra są ogrzewane? PARTER1 PIĘTRO2 PIĘTRO3 PIĘTROPODDASZE
   
  Konstrukcja dachu
   
  Czy dom jest podpiwniczony?
   
  Czy dom ma balkony?
   
  Garaż w bryle budynku?
   
  Wysokość pomieszczeń w metrach
   
  Rodzaj konstrukcji budynku
   

  Ściany zewnętrzne

  Całkowita grubość ścian zewnętrznych cm (Zmierz całkowitą grubość ścian od tynku do tynku)
  Podstawowy materiał
   
  Dodatkowy materiał
   
  Materiał izolacyjny wewnątrz ściany
   
  Grubość izolatora cm - wewnątrz ściany
  Docieplenie - materiał izolacyjny od zewnątrz
   
  Grubość izolatora cm - od zewnątrz

  Okna i drzwi

  Jak policzyć okna?
  Jako sztukę rozumiemy okno o wymiarach 140x180cm. Mniejsze okna policz jako pół sztuki, większe jako półtora, zsumuj i wpisz co wychodzi.
  Osobno policz drzwi balkonowe oraz duże przeszklenia. Duże przeszklenie to okno na całą ścianę, tu załóżmy o wymiarach 2,5x3m.

  Jak policzyć drzwi?
  Policz wszystkie zewnętrzne drzwi wyjściowe. Nie wliczaj drzwi garażowych ani balkonowych (jeśli są w pełni przeszklone, liczą się do okien jak wyżej).

   
  Rodzaj okien
   
  Liczba okien szt.
  Liczba drzwi balkonowych szt.
  Powierzchnia dużych przeszkleń m2
  Liczba drzwi zewnętrznych szt.
  Rodzaj drzwi zewnętrznych
   

  Poddasze i parter

  Materiał izolacyjny stropu, poddasza lub dachu
   
  Grubość izolatora cm
  Materiał izolacyjny podłogi parteru lub piwnicy
   
  Grubość izolatora cm

  Pozostałe

  Temperatura w mieszkaniu zimą °C
  Rodzaj wentylacji
   
  Czy w budynku jest lub będzie instalacja cyrkulacji CWU? (mowa o systemie 3 rurowym)
   
  Czy uwzględnić w ofercie zakup i montaż nowej pompy cyrkulacji CWU + sterowanie?
   

  Dobór urządzenia

  Rodzaj zastosowania
   
  Rodzaj instalacji centralnego ogrzewania
   
  Typ emitera układ 1
   
  Typ emitera układ 2
   
  Źródło energii
   
  Dostępne zasilanie
   
  Zabezpieczenie główne domowej rozdzielni (A)

  Pozycja montażowa

  Jednostka wewnętrzna
   

  - Naścienna - hydroboks wiszący bez wbudowanych zbiorników
  - Zintegrowana - zintegrowany hydroboks ze zbiornikiem CWU, kształtem przypominająca lodówkę.

  Ciepła woda użytkowa - CWU

  Czy urządzenie ma ogrzewać również CWU?
   
  Ile osób korzysta z CWU?
  Czy układ CWU wyposażony jest lub będzie w solary słoneczne do grzania CWU?
   

  Instalacja solarna - układ w obiegu którego płynie ciecz, a sama instalacja podgrzewa jedynie ciepłą wodę użytkową.
  Instalacja fotowoltaiczna - system przetwarzającący energię słoneczną na prąd.

  Inne

  Planowany zakres prac
   
  Czy w wycenie uwzględnić wyniesienie starego źródła ciepła?
   
  Preferowany producent?
   
  Aktualne koszty ogrzewania przez cały rok
  Uwagi

  FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA ("PODŁOGÓWKI")

  Uzupełnij jeśli dotyczy

  Załącz w sekcji plików powyżej : rzuty budynku ( z wymiarami i opisem pomieszczeń w formacie dwg, jpg, pdf lub skan-nie zdjęcia)

  Rodzaj źródła ciepła, jego lokalizacja: np. pompa ciepła, pomieszczenie kotłowni na parterze
  Straty ciepła : np. opisano na rysunku lub brak
  Rodzaj ogrzewania: podłogowe, ścienne, grzejnikowe lub brak ogrzewania (zaznaczone na rzutach lub opisane) : np. wszędzie podłogowe z wyjątkiem spiżarni.
  Rodzaj wykończenia podłóg przy ogrzewaniu podłogowym: panele, ceramika itp. : np. opisano na rzutach lub wszędzie panele oprócz łazienek
  Rozdzielacze i szafki - ich lokalizacja, lokalizacja pionów : rozdzielacz w korytarzu, piony dowolnie

  Automatyka: TAK / NIE:

  Dodatkowy grzejnik w łazience: elektryczny czy wodny (sposób podłączenia) : np. elektryczny lub wodny wpięty do rozdzielacza OP
  System podłączenia grzejników i ich lokalizacja : np. rozdzielaczowy, pod oknami
  Uwagi

  FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ

  Uzupełnij jeśli dotyczy

  Załącz w sekcji plików powyżej : rzuty budynku ( z wymiarami i opisem pomieszczeń w formacie dwg, jpg, pdf lub skan-nie zdjęcie)

  Rodzaj przygotowania cwu: przepływowo, zasobnik (z cyrkulacją czy bez) i lokalizacja : np. zasobnik z cyrkulacją
  Lokalizacja wszystkich odbiorników : np. wskazano na rzutach
  Lokalizacja zestawu wodomierzowego : np. zaznaczono na rzucie
  System rozprowadzenia instalacji wodnej : np. instalacja trójnikowa
  Lokalizacja pionów np. dowolnie
  Uwagi