fbpx

Formularz kontaktowy rekuperacja

Formularz kontaktowy rekuperacja

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

  Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z  Recool Sp. z o.o. umów, współpracy oraz w trakcie ich trwania w szczególności:  

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko

  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

  Dane osobowe przetwarzane przez Recool Sp. z o.o. będą używane  w następujących celach:

  • zawierania i realizacji  umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, realizacji zamówień oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji

  • realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie, przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,

  • ochrony praw Recool Sp. z o.o., w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług Recool Sp. z o.o., w tym wysyłania informacji handlowych.

  • Udostępnienie nam swoich danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do zachowania ciągłości naszej współpracy.Brak wypełnionego dokumentu jest równoznaczne z brakiem zgody. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.  Administratorem danych jest  Recool Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 91-214 przy ulicy Kaczeńcowa 10, posiadająca NIP: 9472000377, REGON: 383853852, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście, XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794366. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

    

    

   FORMULARZ OFERTOWY SYSTEMÓW WENTYLACJI

   Dane Inwestora:

    

   Imię

   Nazwisko

   Kod pocztowy, miejscowość

   Ulica, numer

   E-mail

   Telefon

   Gdzie pierwszy raz natknąłeś się na naszą firmę?

   WSKAZÓWKA! Jeśli rozmiar plików jest za duży użyj programu i skompresuje zdjęcia do formatu pdf nie większego niż 10mb na plik oraz 25mb na całość. Darmowe programy na androida to CamScanner, a na PC www.jpg2pdf.com

   Załącz projekt budynku / Projekt instalacji*

   - Rzuty wszystkich kondygnacji budynku wraz z naniesionymi zmianami w projekcie
   - Przekroje A-A i B-B
   - Rzut więźby dachowej
   - Zestawienie pomieszczeń (nazwa, powierzchnia, wysokość)

   Do wyceny GWC niezbędna dokumentacja geotechniczna.

   Przykładowy projekt:

   Przykładowy projekt

    

   PYTANIA DO WYCENY / PROJEKTU

   Zakres prac

    

   Na jakim etapie znajduje się budowa np.: projekt, zamieszkały, przed zalaniem stropów itd.

    

   Gdzie przewidziana jest lokalizacja rekuperatora?

    

   Prefeowany producent centrali

    

   Czy uwzględnić w wycenie gruntowy wymiennik ciepła?

    

   Która strona budynku znajduje się od północy oraz która strona wystawiona jest na czystą okolicę?

   Jakie jest preferowane prowadzenie kanałów wentylacyjnych dla każdej z kondygnacji?

   Podpiwniczenie (jeśli dotyczy)

    

   Parter

    

   Pierwsze piętro (jeśli dotyczy)

    

   Drugie piętro (jeśli dotyczy)

    

   Czy wszystkie pomieszczenia mają być wentylowane? Jeśli nie wpisz których nie uwzględniać

   Uwagi