Jaką odległość należy zachować między panelami, tak aby się nie zacieniały❓

Przedstawiam prostą metodę, jak szybko policzyć odstępy między rzędami paneli eliminując wpływ ich zacienienia.

Warunek! Obliczenia wykonujemy dla najniższego nachylenia słońca nad horyzontem, czyli w dniu przesilenia zimowego, dla konkretnej lokalizacji (załączam przykład dla Wrocławia).

Opis parametrów:

D – odległość między rzędami

L – wymiar rzędu w rzucie bocznym

α – kąt pochylenia modułów