Jaką odległość należy zachować między panelami, tak aby się nie zacieniały?

Przedstawiam prostą metodę, jak szybko policzyć odstępy między rzędami paneli eliminując wpływ ich zacienienia.

Warunek! Obliczenia wykonujemy dla najniższego nachylenia słońca nad horyzontem, czyli w dniu przesilenia zimowego, dla konkretnej lokalizacji (załączam przykład dla Wrocławia).

Opis parametrów:

D – odległość między rzędami

L – wymiar rzędu w rzucie bocznym

α – kąt pochylenia modułów