Kiedy występuje konieczność dzielenia jastrychu na części?

Konieczność dzielenia jastrychu na części występuje kiedy:

– powierzchnia płyty jastrychu przekracza 40 m²

– jedna z krawędzi płyty jest dłuższa niż 8 m

– stosunek długości krawędzi płyty jest większy niż 2:1

– pomieszczenie ma kształt złożony np. L, C lub Z

Sprawdź również wpis o: Chłodzenie pomieszczeń poprzez system ogrzewania płaszczyznowego tzw. podłogówkę