Magazyny energii

Magazyny energii

Magazyn energii, jako element systemu fotowoltaicznego, umożliwia przejęcie nadmiaru produkowanego prądu i przechowanie go do czasu, gdy pobór energii przewyższa jego produkcję. Istotną zaletą magazynu energii jest magazynowanie bezprowizyjne w przeciwieństwie do tradycyjnego magazynowania w sieci elektroenergetycznej operatora. Dzięki magazynom energii zwiększasz niezależność od dostaw energii z publicznej sieci energetycznej.

HUAWEI LUNA2000

Inteligentny system magazynowania energii LUNA200 od firmy HUAWEI, to elastyczna inwestycja umożliwiająca rozbudowanie magazynu od 5 kWh do nawet 30kWh. Rozwiązanie sprawdzi się zarówno w gospodarstwie domowym jak również w firmie. System składa się z modułu sterującego oraz modułu magazynu energii.

  • Skalowalny system od 5 do 30 kWh
  • Bezpieczne i niezawodne
  • Prosty montaż
  • Szybkie uruchomienie
  • Kompatybilny zarówno z falownikiem jednofazowym, jak i trójfazowym

Nowy modularny produkt stworzony przez Huawei, LUNA2000 jest niezwykle funkcjonalny i praktyczny. Oferuje elastyczne rozwiązania do magazynowania energii od 5 do 30 kWh. Cechuje go wyjątkowy wygląd i wykorzystanie ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia wieloletniej i wysokiej wydajności.