Montaż klimatyzacji w bloku — regulamin od zarządcy

Montaż klimatyzacji w bloku — regulamin od zarządcy

Przed przystąpieniem do montażu klimatyzacji w bloku czy też kamienicy, należy wystąpić do zarządcy, spółdzielni mieszkaniowej lub właściciela, o pisemną zgodę na wykonanie instalacji. Zignorowanie tego tematu może wiązać się z kosztami naprawy np.: elewacji, oraz koniecznością demontażu instalacji klimatyzacji.

Przedstawiamy przykładowy regulamin montażu w bloku od zarządcy wraz z omówieniem warunków montażu.

Jednostka zewnętrzna może być zamontowana tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodzić elewacji budynku.

Jeśli zarządca dopuszcza ingerencje w elewację, jednostka zewnętrza może zostać zamontowana na ścianie (wsporniki przykręcone do elewacji). W przeciwnym razie konieczne jest postawienie urządzenia na podłodze / gruncie na podstawach PVC  lub gumowych.

Instalacja od jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej może zostać poprowadzona w maskownicy (tę jednak należy przykręcić do ściany wewnątrz oraz na elewacji) lub w peszlu.

Urządzenie powinno być zamontowane na specjalnych podporach tłumiących drgania i przenoszących obciążenia użytkowe urządzenia.

Zarówno wsporniki naścienne jak i podstawy PVC czy te gumowe standardowo posiadają tłumiki drgań.

Przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób nienaruszający elementów konstrukcyjnych budynku i posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.

Przejście przez ścianę wykonujemy otwornicą najczęściej z koroną o średnicy 50mm. Miejsce przepustu ściennego wyznaczane jest na miejscu z naszym technikiem podczas montażu, a zależy ono między innymi od lokalizacji jednostki wewnętrznej i samego agregatu. Jeśli jest to możliwe, to unikamy wiercenia w takich elementach konstrukcyjnych jak belki, słupy i nadproża.

Instalacja chłodnicza prowadzona jest w standardowej otulinie zapobiegającej wykraplanie się wilgoci, a samo przejście ścienne zostaje po montażu wypełnione pianą niskoprężną.

Odprowadzenie skroplin może być wykonane wyłącznie w obrębie mieszkania do pojemnika na skropliny lub kanalizacji wewnątrz lokalu.

Podczas pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia wilgoć wykrapla się na jednostce wewnętrznej. Jeśli jednak urządzenie ma być używane do grzania, należy pamiętać, że wilgoć będzie wykraplała się na jednostce zewnętrznej, a dodatkowo podczas mrozów będzie zamarzała.

W przypadku chęci grzania klimatyzacją w temperaturach nie ujemnych, należy odprowadzić skropliny spod agregatu korzystając z dodatkowego naczynia (po stronie inwestora), które powinno się umieścić pod urządzeniem, tak aby zbierająca się wilgoć nie spływała po tarasie na elewację lub do sąsiada.

Istnieje również możliwość wykonania dodatkowego odprowadzenia kondensatu z agregatu przez naszą firmę, lecz ten fakt należy zgłosić na etapie ofertowania, ponieważ wymaga zastosowania dodatkowych elementów takich jak taca ociekowa (dodatkowo płatne).

Sama instalacja odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej zostaje wykonana poprzez zastosowanie dedykowanego do instalacji klimatyzacji przewodu kondenacyjnego karbowanego lub sztywnych rurek PVC, które należy przytwierdzić do elewacji. Instalację standardowo doprowadzamy poprzez przejście w ścianie na zewnątrz, aż do agregatu. Po stronie inwestora pozostaje zakup pojemnika na skropliny.

Istnieje możliwość poprowadzenia instalacji skroplin wewnątrz i wpięcie jej poprzez syfon do kanalizacji, fakt ten należy jednak zgłosić do nas na etapie ofertowania (dodatkowo płatne).

Zabrania się chowania w ściany zewnętrzne budynku lub pod warstwę dociepleniową instalacji rozprowadzającej.

Jeśli zarządca wyraża zgodę na ingerencję w elewację, istnieje możliwość poprowadzenia instalacji pod ociepleniem. Po takich pracach należy uzupełnić izolację i poprawić samą elewację.

W przeciwnym wypadku pozostaje umieszczenie instalacji w maskownicach naściennych przytwierdzona do elewacji lub peszlu.

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji powinien być wykonany, jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych).

Wykonane przez nas instalacje zawsze stanowią rozwiązanie docelowe, dlatego po wykonanym montażu nie dopuszczamy możliwości żadnej ingerencji przez osoby nie będące pracownikami naszej firmy. Każda próba nawet najmniejszych przeróbek, czy choćby przestawiania jednostki zewnętrznej bez uzgodnienia z naszą firmą spowoduje utratę gwarancji na montaż.

Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji w mieszkaniu biorąc pod uwagę moc elektryczną klimatyzatora.

Instalacja elektryczna zasilania najczęściej wykonywana jest od jednostki zewnętrznej do najbliższego gniazdka, poprzez elastyczny kabel typu linka z wtyczką z uziemieniem do kontaktu. Kabel przeciągnięty zostaje albo przez przejście ścienne z resztą instalacji, albo poprzez wykonywany przez nas małym wiertłem otwór w ścianie niedaleko samego gniazdka.

Istnieje możliwość poprowadzenia zasilania z rozdzielni elektrycznej znajdującej się wewnątrz mieszkania w korytach instalacyjnych czy w bruzdach w ścianie, a także zabezpieczenie jej odpowiednim zabezpieczeniem. Chęć takiego rozwiązania należy zgłosić na etapie ofertowania (dodatkowo płatne).

Ważne! Nie bierzemy odpowiedzialności za jakość instalacji elektrycznej znajdującej się w budynku. Jeśli instalacja jest wykonana niepoprawnie lub np.: nie posiada uziemienia, należy ją przystosować do warunków montażu podanych przez producenta urządzenia.

W przeciwnym razie na obudowie jednostki zewnętrznej może pojawiać się napięcie elektryczne („może kopać prąd, podobnie jak w starych pralkach typu Frania”), sam klimatyzator może również na skutek przepięć ulec uszkodzeniu, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Jeśli nie masz pewności czy instalacja elektryczna spełnia wymagania montażu, zgłoś ten fakt na etapie ofertowania, uwzględnimy go przy wycenie.

Instalacja elektryczna komunikacji wykonywana jest od jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej poprzez zastosowanie elastycznego kabla typu linka, który prowadzony jest równolegle z instalacją chłodniczą.

Montażu klimatyzatora powinna dokonać firma specjalistyczna zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami montażu tego typu urządzeń oraz Dokumentacją Techniczno – Rozruchową danego urządzenia.

Wszystkie instalacje wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym.

Stosujemy się do dokumentacji producentów określających warunki montażu, a także posiadamy autoryzację marek dla urządzeń, które sprzedajemy.

Dopuszcza się jedynie stosowanie klimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami, atestami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie.

Bazujemy na najlepszych dostępnych na rynku rozwiązaniach, dlatego wszystkie urządzenia posiadają atesty i dopuszczenia.

Klimatyzator musi spełniać warunki „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” zgodnie, z którym poziom hałasu emitowany przez urządzenia nie może przekraczać 55 dBw ciągu dnia oraz 45 dBw ciągu nocy.

Należy pamiętać, że nie każde urządzenie, nawet najlepsze na rynku będzie spełniało wszystkie wymogi montażu w bloku. Większość klimatyzatorów o mocy do 3,5kW nadaje się do montażu w bloku, jednak niektóre, a zwłaszcza te o większych mocach generują w maksymalnym punkcie pracy hałas o poziomie przekraczającym wymogi montażu w blokach. 

Przed montażem warto zapoznać się z parametrem ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej, który podawany jest w dokumentacji od urządzenia.

Sposób prowadzenia instalacji wewnątrz pomieszczeń.

Instalacja chłodnicza prowadzona jest od jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej w postaci elastycznych rurek miedzianych w otulinie, zapobiegającej wykraplanie się wilgoci.

Istnieje możliwość poprowadzenia instalacji wewnątrz pomieszczeń w ścianie. Wiąże się to jednak z wycinaniem bruzd, co jest dodatkowo płatne i również należy zgłosić ten fakt na etapie ofertowania.

!!! ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANE PRACE I POWSLAŁE PODCZAS NICH SZKODY !!!

Jako firma instalacyjna posiadamy ubezpieczenie OC, które obejmuje szkody osobowe i rzeczowe.

Warto jednak pamiętać, że wobec właściciela budynku, to lokator jest odpowiedzialny za ewentualnie powstałe szkody.

Nie wolno także zapominać, że montaż klimatyzacji wiąże się z wykonywaniem przepustów w ścianie i pomimo najlepszych narzędzi i wysokich kompetencji w wykonywaniu takich prac może dojść do sytuacji, kiedy na skutek w szczególności nieodpowiednio wykonanych tynków czy elewacji, cześć materiału się wykruszy, popęka czy odpadnie.

W Recool nie prowadzimy prac wykończeniowych, w związku z czym wszystkie prace naprawcze pozostają po stronie inwestora.

Sprawdź również wpis o: Czy popularne na rynku klimatyzatory naścienne typy split są przystosowane do ogrzewania?