Falowniki Fronius

Falowniki Fronius

Inwertery Fronius to korelacja wysokiej austriackiej jakości produktu przy zachowaniu zrównoważonej ceny, oraz sprawnie działający serwis i szeroko pojęte wsparcie klienta.

W ofercie Fronius’a największym uznaniem cieszą się beztransformatorowe trójfazowe falowniki z serii Symo do zastosowań domowych o mocach od 3,0 do 20,0 kW.

Urządzenia Fronius Symo dzięki konstrukcji SuperFlex Design optymalnie nadają się do dachów zakrzywionych lub dachów o zróżnicowanej budowie.

Standardowe połączenie z siecią Internet za pośrednictwem interfejsu WLAN lub Ethernet oraz możliwość łatwej integracji komponentów innych firm czyni z urządzenia Fronius Symo jeden z najbardziej „komunikatywnych” falowników dostępnych na rynku.

Dodatkowo złącze licznika umożliwia dynamiczne zarządzanie zasilaniem i przejrzystą wizualizację zużycia.

Zalety falowników Fronius

Produkty Fronius są objęte dwuletnią gwarancją. Po łatwej i szybkiej rejestracji w portalu Fronius Solar.web użytkownicy produktów firmy Fronius mogą wybrać atrakcyjny nieodpłatny model przedłużenia gwarancji nawet do siedmiu lat! Aby zapewnić sobie jeszcze większe bezpieczeństwo, możesz zakupić dodatkowe wydłużenie okresu gwarancji.

GWARANCJA FRONIUS

Gwarancja Fronius oznacza dodatkowe pięć lat dodane do standardowego dwuletniego okresu gwarancji. Przez pierwsze dwa lata obejmuje ona wszelkie koszty komponentów, serwisu i transportu. Przez kolejne pięć lat właściciel instalacji PV korzysta z ochrony gwarancyjnej na komponenty — łącznie jest to więc siedem lat.

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI FRONIUS

Przedłużenie gwarancji aż do 20 lat na produkty Fronius minimalizuje ryzyko i daje właścicielowi instalacji przystępną cenowo ochronę przed nieoczekiwanymi kosztami. W razie konieczności skorzystania z gwarancji, firma Fronius udostępnia odpowiednie komponenty, a użytkownik nie płaci za ich wymianę.

GWARANCJA FRONIUS PLUS

Gwarancja Fronius Plus oferuje kolejne trzy lata dodane do standardowego dwuletniego okresu gwarancji. Ten model gwarancyjny obejmuje koszty komponentów, transportu i opłatę serwisową przez cały pięcioletni okres gwarancji. Dzięki temu klienci firmy Fronius są zabezpieczeni przez długi czas i w pełnym zakresie.

PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI FRONIUS PLUS

Wraz z przedłużeniem gwarancji aż do 20 lat Fronius Plus otrzymujesz jeszcze szerszy zakres ochrony gwarancyjnej. W przypadku uznanej reklamacji firma Fronius, oprócz kosztów komponentów, pokrywa także koszty transportu i opłatę serwisową (demontaż i montaż części zamiennych).

Falowniki firmy Fronius mają zintegrowane cztery wejścia i wyjścia, do których można łatwo podłączyć komponenty innych firm, jak pompę ciepła, pompę basenową lub klimatyzację. Falownik steruje wówczas tymi odbiornikami w zależności od wielkości nadwyżki lub produkcji energii fotowoltaicznej i zasila je energią ze słońca. Dzięki temu właściciele instalacji mogą jeszcze wydajniej korzystać z wytworzonej energii i, przykładowo, przy pomocy pompy ciepła przygotowywać ciepłą wodę dzięki energii słonecznej.

ZALETY W SKRÓCIE

 • Obniżanie kosztów energii
 • Bezpośrednie sterowanie komponentami innych firm
 • Bezpośrednie wykorzystywanie nadwyżki energii fotowoltaicznej przez sterowanie np. pompą ciepła
 • Zintegrowane funkcje falownika bez dodatkowych kosztów

TAK DZIAŁA PODSTAWOWE ROZWIĄZANIE W ZAKRESIE OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM ENERGII SŁONECZNEJ

Dzięki cyfrowym wejściom i wyjściom falownika można tak sterować odbiornikami, że będą one zasilane głównie energią słoneczną. Na podstawie progów nadwyżek energii określa się, od jakiego poziomu mocy następuje włączenie/wyłączenie wejść/wyjść. Po osiągnięciu określonego progu włączają się odbiorniki, np. pompa ciepła. Oprócz progów nadwyżek energii możliwe jest też ustawienie zadanego czasu pracy w celu optymalizacji zużycia na potrzeby własne energii z instalacji PV.

INTELIGENTNE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DZIĘKI FRONIUS OHMPILOT

Urządzenie Fronius Ohmpilot to pierwszy wybór właściciela instalacji PV chcącego przygotowywać ciepłą wodę z zastosowaniem energii słonecznej. Dzięki regulatorowi zużycia można jeszcze wydajniej używać energii słonecznej do przygotowywania ciepłej wody. Nadwyżka energii słonecznej, która w innym przypadku zasilałaby publiczną sieć energetyczną, przechodzi przez urządzenie Fronius Ohmpilot bezpośrednio do odbiorników, takich jak grzałka, suszarka ręczników albo promiennik podczerwieni. Już mniejsze nadwyżki z instalacji PV zużywa grzałka, dlatego nie są one oddawane do sieci energetycznej.

Energia fotowoltaiczna jest w maksymalnym stopniu wykorzystywana we własnym domu, dzięki czemu można zwiększyć stopień zużycia energii na potrzeby własne aż do 100 procent. Wpływa to pozytywnie nie tylko na zyski z inwestycji w instalację PV, ale też na koszty energii. W letnie miesiące do przygotowywania ciepłej wody można używać niemal wyłącznie energii słonecznej. W większości przypadków główne źródło ogrzewania pozostaje wyłączone całkowicie, co oczywiście wydłuża żywotność instalacji grzewczej.

ZALETY W SKRÓCIE

 • Wydłużenie żywotności tradycyjnej instalacji grzewczej
 • Zaopatrzenie w ciepłą wodę z wykorzystaniem energii PV nawet przez 8 miesięcy
 • Zwiększenie stopnia zużycia energii na potrzeby własne nawet do 100%
 • Płynna regulacja mocy od 0 do 9 kW zapewnia optymalne wykorzystanie nadwyżki energii z instalacji PV
 • Obniżanie kosztów energii
 • Ograniczenie ilości energii wprowadzanej do sieci. Nawet do zera.
 • Możliwość łatwej kompensacji krótkich okresów niepogody

ZWIĘKSZENIE STOPNIA ZUŻYCIA ENERGII NA POTRZEBY WŁASNE DZIĘKI URZĄDZENIU FRONIUS OHMPILOT

Rezultat osiągnięty dzięki Fronius Ohmpilot: nadwyżka energii fotowoltaicznej nie trafia do sieci energetycznej, lecz jest wykorzystywana do podgrzewania ciepłej wody, aż zostanie osiągnięta docelowa temperatura w bojlerze ciepłej wody. W ten sposób pewnego dnia można zwiększyć zużycie na potrzeby własne aż do 100%.

 • Moc wprowadzona do sieci
 • Moc urządzenia Ohmpilot
 • Moc zużyta bezpośrednio

TAK DZIAŁAJĄ ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE CIEPŁO Z ZASTOSOWANIEM URZĄDZENIA FRONIUS OHMPILOT

Fronius Ohmpilot to regulator zużycia, wykorzystujący nadwyżkę energii z instalacji PV do przygotowywania ciepłej wody w bojlerze. Do podgrzewania ciepłej wody nie wykorzystuje się więc konwencjonalnych źródeł grzejnych, takich jak ogrzewanie olejowe albo peletowe, tylko energię słoneczną. Dużą zaletą takiego rozwiązania jest płynna regulacja w zakresie 0–9 kW, co pozwala na szczególnie wydajne wykorzystanie energii fotowoltaicznej. Dodatkowo Fronius Ohmpilot może sterować innymi odbiornikami rezystancyjnymi, na przykład suszarką do ręczników albo promiennikami podczerwieni.

Technologie zastosowane w inwerterach Fronius

ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA DANYCH
Jako pierwszy z producentów falowników oferujemy pakiet komunikacji danych, obejmujący pełną integrację Dataloggingu, WLAN, Ethernet, zarządzania energią, serwera sieciowego i licznych złączy. Dzięki temu, falownik można podłączyć do sieci Internet kablem sieciowym lub bezprzewodowo za pośrednictwem interfejsu WLAN — co umożliwia uzyskanie optymalnego wglądu w stan instalacji fotowoltaicznej. Możliwość podłączenia komponentów innych firm zapewniona jest dzięki obecności interfejsów takich jak Modbus TCP, Modbus RTU SunSpec lub Fronius Solar API (JSON). Ponadto równolegle do portalu online Fronius Solar.web można korzystać z otwartych interfejsów.

ZASILANIE ZEROWE
Operatorzy energetyczni w wielu krajach coraz częściej żądają ograniczania zasilania sieci przez moc fotowoltaiczną, co jest warunkiem podłączenia do sieci instalacji fotowoltaicznej. W wielu przypadkach oznacza to nawet tzw. zasilanie zerowe. Dzięki funkcji dynamicznej redukcji mocy firma Fronius oferuje rozwiązanie optymalnego zasilania sieci. Falownik najpierw zasila przy tym odbiorniki w gospodarstwie domowym. Następnie obniża moc do maksymalnie dozwolonej mocy zasilania określonej przez operatora danej sieci. Dzięki tej funkcji możliwe jest także zasilanie zerowe. W ten sposób sieć energetyczna nie jest zasilana prądem fotowoltaicznym I korzystając z prostego ustawienia w interfejsie web falownika możliwe jest bezproblemowe spełnienie odpowiednich wymogów operatora sieci.

ACTIVE COOLING
Aktywna technologia chłodzenia wykorzystuje jeden lub kilka wentylatorów, które nie tylko zapobiegają powstawaniu gorących punktów, ale także regulują cyrkulację powietrza wewnątrz falownika i w ten sposób utrzymują niską temperaturę układu elektronicznego mocy. Wpływa to pozytywnie na żywotność urządzeń, optymalizuje zyski i obniża koszty. Active Cooling jest standardową technologią we wszystkich urządzeń firmy Fronius.

SUPERFLEX DESIGN
Fronius SuperFlex Design to wyrafinowane połączenie cech technicznych, dzięki którym projektowanie instalacji fotowoltaicznych jest teraz nadzwyczaj elastyczne i łatwe do wykonania. Najważniejszymi cechami SuperFlex Design są: Dwa trackery MPP w połączeniu z wysokim napięciem systemowym i szerokim zakresem napięć wejściowych DC. Każde wejście DC, a co za tym idzie, każdy tracker MPP może ponadto przyjmować całkowitą moc znamionową falownika. Nie ma znaczenia orientacja dachu, fakt zacienienia jednego lub dwóch modułów, a także zastosowanie pozostałych modułów: dzięki falownikowi firmy Fronius z architekturą SuperFlex Design, w praktyce planowania instalacji fotowoltaicznej możliwe jest spełnienie warunków każdego scenariusza projektowego z zastosowaniem tylko jednego modelu falownika.

TECHNOLOGIA SNAPINVERTER
Falowniki generacji SnapINverter wyróżniają się prostym i przemyślanym systemem montażu. Dzięki temu instalacja i konserwacja są tak proste, jak nigdy wcześniej. Szczególną cechą ich konstrukcji jest odseparowanie od siebie sekcji przyłączy i modułu mocy. Oba moduły są montowane osobno. Najpierw na ścianie montowana jest nadzwyczaj lekka sekcja przyłączy, włącznie z kompletnym okablowaniem. Następnie montowany jest moduł mocy. Innowacyjna koncepcja otwierania bardzo ułatwia montaż i serwis. Falownik wystarczy zawiesić na uchwycie ściennym i zabezpieczyć. W razie konieczności wykonania serwisu, nie trzeba zdejmować ze ściany całego falownika, tylko sam moduł mocy. Całe okablowanie pozostaje w stanie nienaruszonym.

DYNAMIC PEAK MANAGER
Dynamic Peak Manager to nowatorski algorytm MPP-Tracking, który dynamicznie dostosowuje swoje zachowanie podczas poszukiwania optymalnego punktu pracy. Szczególną cechą Dynamic Peak Manager jest to, że regularnie sprawdza on całą charakterystykę i również przy częściowym zacienieniu znajduje globalny Maximum Power Point (GMPP).

SMART GRID READY
Falowniki Fronius są gotowe do współpracy z technologią jutra, czyli Smart Grid. Falowniki są jak najlepiej przygotowane do tego, aby spełniać przyszłe wymogi technologiczne sieci energetycznych. W urządzeniu zaimplementowano szereg inteligentnych funkcji, tak zwanych „Advanced Grid Features”. Są to różne funkcje regulacji zapewniające optymalne zasilanie mocą bierną i czynną. Pierwszym celem tych funkcji jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji sieci także w przypadku bardzo licznych instalacji fotowoltaicznych. Drugim celem jest zapobieżenie niepożądanym przerwom zasilania spowodowanym przekroczeniem parametrów sieci i związanym z tym stratom. Dzięki falownikom firmy Fronius zagwarantowany jest optymalny zysk z instalacji fotowoltaicznej. Ponadto falowniki firmy Fronius mogą służyć do dynamicznej regulacji zasilania z uwzględnieniem zużycia własnego przy występowaniu limitów zasilania do sieci. Wystarczy podłączyć licznik i ustawić limit zasilania!