Falowniki Huawei

Falowniki Huawei

Falowniki Huawei wyróżniają się spośród innych tego typu urządzeń przede wszystkim większą możliwością ochrony instalacji fotowoltaicznej. Ich możliwości to między innymi namierzanie uszkodzeń łańcuchów DC czy wykrywanie powstania łuku elektrycznego w obwodzie DC (AFCI).

Konfiguracja falowników odbywa się za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne – FusionHome APP. Możliwy jest ciągły monitoring sieci i zdalne sterowanie pracą falownika.

Jedną z większych zalet inwerterów jest ich gotowość do współpracy z akumulatorami. Przykładowo falownik 5KTL (5kW) umożliwia zasilanie prądem przemiennym o mocy 5 kW oraz pełne naładowanie akumulatora o mocy 5 kW.

Zalety falowników Huawei

  • Do 30% wyższy uzysk energetyczny dzięki optymalizatorom
  • MOC x 2 – system z magazynowaniem energii i optymalizacją
  • Wspomagana przez AI* aktywna ochrona przed występowaniem łuku elektrycznego
  • Precyzyjne rozpoznawanie miejsca występowania łuku elektrycznego dla sprawnego rozwiązywania problemów

Najprościej mówiąc, falowniki Huawei stanowią pewną ochronę instalacji przed wystąpieniem łuków elektrycznych, eliminując prawdopodobieństwo pożaru instalacji.

FusionSolar to prost w obsłudze i intuicyjne oprogramowanie do sterowania pracą falownika i odczytywania parametrów instalacji dostępne na komputery, oraz urządzenia przenośne.

Dlaczego warto wybrać falownik Huawei z optymalizatorami do swojego domu?

W systemie fotowoltaicznym z falownikiem Huawei istnieje możliwość podłączenia paneli fotowoltaicznych bezpośrednio do falownika lub poprzez optymalizatory mocy. W przypadku optymalizacji na poziomie każdego panela z osobna każdy moduł fotowoltaiczny osiąga indywidualny maksymalny punkt mocy. Eliminuje to różnice pracy występujące między modułami, nie wprowadzając strat mocy całego systemu. Powodów występowania strat w instalacji fotowoltaicznej jest sporo, a najczęściej występujące obrazuje grafika poniżej.

Straty w instalacji fotowoltaicznej wynikające z zacienienia

Straty w instalacji fotowoltaicznej wynikające z niedopasowania modułów

W przypadku tradycyjnych falowników bez optymalizacji najsłabszy moduł zmniejsza wydajność wszystkich modułów. Dzięki falownikom Huawei z optymalizatorami każdy moduł wytwarza maksymalną energię, a straty mocy są ograniczone.

Bez optymalizatorach

Wydajność wszystkich modułów jest ograniczona przez najsłabszy z nich

Z optymalizatorem

Każdy moduł z osobna może osiągać najlepsze wyniki, zapewniając wyższą wydajność.

Ponadprzeciętna ilość zabezpieczeń zastosowana w falownikach Huawei

Falowniki Huawei standardowo wyposażone są w niespotykaną ilość zabezpieczeń, zarówno po stronie prądu przemiennego jak i stałego. Z oczywistych względów nie powinno to zwalniać instalatora z obowiązku zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej wymaganymi zabezpieczeniami, jednakże taka ilość ochronników gwarantuje bezawaryjną i bezpieczną pracę długimi latami.