Ogólne zasady podczas projektowania instalacji ogrzewania podłogowego

projekt sanitarny

Instalacje ogrzewania płaszczyznowego warto odpowiednio przemyśleć jeszcze na etapie projektowania budynku. Pozwoli to na dowolne dobieranie zarówno rodzaju i technologii wykonania systemu jak i chociażby grubości warstw, z których się składa.

Przykładowo planowanie instalacji podłogówki w momencie, kiedy w budynku wykonano stolarkę drzwiową i okienną, może spowodować, że koszty związane z instalacją ogrzewania płaszczyznowego będą znacznie większe.

Całkowita wysokość podłogi z ogrzewaniem płaszczyznowym zależy między innymi od:

  • izolacji termicznej – rodzaj i grubość warstwy izolacji termicznej określa norma PN-EN 1264, a nieodpowiednie dobranie materiałów będzie wpływało na efektywność ogrzewania oraz koszty z nim związane
  • warstwy jastrychu – rodzaj i właściwości wylewek powinien zostać dobrany na podstawie normy PN-EN 1264, nieodpowiednie wykonanie wylewek będzie wpływało na ich wytrzymałość oraz pojemność cieplną
  • wykończenia podłogi – rodzaj i właściwości warstwy wykończeń podłogi określa norma PN- EN 1264, nieodpowiednie dobranie i wykonanie warstw podłogi przełoży się na pojemność cieplną, a także trwałość (np.: przy wykończeniach z drewna wybranie gatunku o nieodpowiednim współczynniku skurczu i rozkurczu może doprowadzić do powstawania szczelin na elementach styku)
  • systemy ogrzewania płaszczyznowego – na rynku dostępnych jest wiele systemów ogrzewania płaszczyznowego, a każdy z nich cechuje się unikalnymi właściwościami, jeśli więc zamierzamy wykorzystać podłogówkę do skutecznego chłodzenia, należy taką instalację odpowiednio zaprojektować.