Praca

Dołącz do nas

Przyłącz się do naszego zespołu i zatroszcz się o środowisko razem z nami

Jak zakłada projekt Polityki Energetycznej Polski, do 2030 roku co najmniej 32% w produkcji energii ma pochodzić ze źródeł OZE. Prognoza ta zwiastuje w najbliższej przyszłości prężnie rozwijający się sektor firm świadczących usługi instalacji źródeł odnawialnych.

Założenia te bardzo nas cieszą, ponieważ w Recool każdego dnia sprawiamy, że przyszłość, w jakiej przyjdzie żyć naszym dzieciom i wnukom, będzie zielona i bezpieczna.

Naszym celem jest nieustanne rozszerzanie obszaru świadczenia usług o kolejne miasta, aby w przyszłości wykonywać instalacje źródeł odnawialnych w całej Polsce. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest współpraca z całymi rzeszami ludzi, dlatego rekrutacja do naszego zespołu pozostaje nieustannie otwarta.

Skoro poświęciłeś swój czas na przeczytanie tego tekstu, to zakładam, że jesteś osobą, dla której również ważna jest ochrona środowiska i życie przyszłych pokoleń. Jeśli ponadto masz doświadczenie w zawodzie oraz szukasz czegoś więcej niż rutynowej pracy na etacie, to koniecznie skontaktuj się z nami!

Zadbajmy o przyszłość razem!

Napisz do nas

  Uzupełnij formularz kontaktowy 📋

  Przeczytaj więcej o naszej Polityce Prywatności

  Kultura organizacyjna Recool

  Podstawowe wartości i przekonania.

  1. Cele. Jasne cele i przekaz, w jaki sposób praca każdej osoby przyczynia się do ogólnej strategii firmy. Strategiczne cele w firmie ustala zarząd i omawia je z całym zespołem, by wyjaśnić indywidualne cele do realizacji na każdym stanowisku.
  2. Komunikacja: Mówimy wprost o wszystkim, problemach i tym, co nam nie odpowiada lub co chcemy zmienić, ale opierając się na faktach, a nie domysłach czy przeczuciach. Nie bój się przedstawić swojego zdania, pomysłu, koncepcji są to inicjatywy pożądanie. Komunikacja w firmie odbywa się bez ograniczeń strukturalnych.
  3. Rozwiązywanie problemów: Każdy problem ma jakieś rozwiązania, jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu. Konsultując problem z przełożonym, zaproponuj, choć jedno jego rozwiązanie.
  4. Relacje: Poza oczywistym okazywanie szacunku wobec siebie niezależnie od stopnia, w zespole jesteśmy równi jako ludzie i wspólnie pracujemy nad dobrem społeczności, którą tworzymy. Zajmowanie wyższego stanowiska NIKOGO nie upoważnia do nadużywania władzy, zmuszania czy rozkazywania innym osobom. Tworzymy jeden zespół i realizujemy ten sam cel.
  5. Wprowadzanie zmian: Zmiana jest naturalnym procesem, który jest szczególnie doceniany, jednakże zmiana związana z kulturą organizacyjną powinna być przeprowadzana z uwzględnieniem potrzeb większości członków zespołu, priorytetem jest wypracowanie kompromisu w zespole. Każdy może zostać inicjatorem zmiany. Wprowadzanie zmian będzie odbywać się stopniowo i z odpowiednim wsparciem dla każdego. Kierujemy się maksymą: rozwój poprzez ewolucję, a nie rewolucję.
  6. Zaangażowanie i odpowiedzialności: Wprowadzanie inicjatyw, innowacji i pomysłów, które pozwalają zwiększyć elastyczność i efektywność obejmowanego stanowiska, jest kluczem do realizacji wspólnej strategii firmy i zrównoważonego rozwoju. Jeśli osoba będzie w stanie przejąć na siebie więcej obowiązków i odpowiedzialności i nie odbije się to negatywnie na dotychczasowej pracy, to z pewnością przełoży się to na jej zarobki.
  7. Ocena: Stanowiska w firmie ustalane są w sposób metodyczny i procesowy, tak żeby pracownik na danym stanowisku rozliczany był nie z tego, jaką jest osobą, tylko z konkretnych działań i wyników. Rozliczanie z wyników przedstawionych na liczbach wyklucza emocjonalną ocenę pracy.
  8. Szczerość: Niezależnie od sytuacji i odpowiedzialności również tej finansowej, zawsze priorytetem jest mówienie prawdy sobie nawzajem oraz naszym klientom czy dostawcom. Jeśli w jakiejś materii popełniliśmy błąd, to się do tego przyznajemy i bierzemy za to pełną odpowiedzialność.
  9. Docenianie pracowników: sposoby doceniania pracowników: nagrody, wyróżnienia, pochwały przyznawane są indywidualnie lub dla zespołów za ponad przeciętne osiągnięcia.
  10. Chwalenie się błędami: każdy ma prawo do popełniania błędów i nie ma żadnego znaczenia kto, jakie sprawuje stanowisko. Najważniejsze w obliczu takiej sytuacji jest to, żeby w firmie wypracować chęć do dzielenia się popełnionymi błędami, z którymi zapoznają się wszyscy.
  11. Work life balanse: pracujemy zadaniowo, rozliczanie efektów pracy następuje na podstawie realizacji zadań, a nie czasu poświęconego na nie. Jeśli osoba na danym stanowisku wykona swoją pracę w pełni i rzetelnie, to ma czas wolny.
  12. Nie do przyjęcia: Działanie na niekorzyść firmy, korupcja, mobbing. Takie zachowania nie są akceptowalne i skutkują natychmiastowym rozwiązaniem współpracy.