Formularz kontaktowy serwis / reklamacje

Formularz kontaktowy serwis / reklamacje

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

  Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania  z  Recool Sp. z o.o. umów, współpracy oraz w trakcie ich trwania w szczególności:  

  • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko

  • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego

  Dane osobowe przetwarzane przez Recool Sp. z o.o. będą używane  w następujących celach:

  • zawierania i realizacji  umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych usług, realizacji zamówień oraz realizacji płatności, jak również obsługi reklamacji

  • realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak  wystawianie, przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie,

  • ochrony praw Recool Sp. z o.o., w tym egzekwowania zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

  • prowadzenia działań marketingowych produktów i usług Recool Sp. z o.o., w tym wysyłania informacji handlowych.

  • Udostępnienie nam swoich danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do zachowania ciągłości naszej współpracy.Brak wypełnionego dokumentu jest równoznaczne z brakiem zgody. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.  Administratorem danych jest  Recool Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi 91-214 przy ulicy Kaczeńcowa 10, posiadająca NIP: 9472000377, REGON: 383853852, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi Śródmieście, XX Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794366. Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z celami wykazanymi w momencie ich zbierania oraz przetwarzane do czasu odwołania zgody lub ustania wymogu prawnego. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

    

    

   FORMULARZ KONTAKTOWY SERWIS / REKLAMACJE

   Dane zgłaszającego:

    

   Czy korzystałeś już z usług w Recool?

    

   Wybierz usługę którą chcesz reklamować / serwisować

    

   Czy urzadzenie / instalacja objęte jest gwarancją? (Przeważnie warunkiem gwarancji jest wykonywanie odpłatnych przeglądów zgodnie z wytycznymi producenta).

    

   WSKAZÓWKA! Jeśli rozmiar plików jest za duży użyj programu i skompresuje zdjęcia do formatu pdf nie większego niż 5mb na plik oraz 25mb na całość. Darmowe programy na androida to CamScanner, a na PC www.jpg2pdf.com

   Załącz zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia*

   Załącz zdjęcia uszkodzonej części / instalacji*

   WAŻNE!!! --------------------------------------

   W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów wizyty serwisu w wysokości 600 PLN brutto.
   Nieuzasadnione wezwanie ma miejsce w przypadku, gdy problem, który wystąpił, nie jest związany z awarią produktu, tylko inną awarią / problemem po stronie instalacji lub elementów nieobjętych gwarancją. Koszty naprawy awarii / problemów wynikających z błędnego działania lub wad instalacji wewnętrznych połączonych z produktem ponosi nabywca.