fbpx

Pompy ciepła Mitsubishi Electric

pompa ciepła mitsubishi electric
pompa ciepła mitsubishi electric
pompa ciepła mitsubishi electric

Pompy ciepła powietrze-woda Mitsubishi Electric

Ecodan jako system split
W systemie split energia transportowana jest do budynku w postaci czynnika chłodniczego. W urządzeniu wewnętrznym połączonym z jednostką zewnętrzną instalacją z czynnikiem chłodniczym znajduje się płytowy wymiennik ciepła. Zasada działania split podnosi łączną efektywność systemu. Stanowi też lepsze rozwiązanie w przypadku większej odległości między urządzeniem wewnętrznym a zewnętrznym. Zależnie od mocy pompy ciepła długość instalacji pomiędzy jednostkami może wynosić do 75 m.

Ecodan jako system monoblok
Instalacja systemu monoblok jest maksymalnie uproszczona, biorąc pod uwagę jego część klimatyzacyjną. Cały układ chłodniczy znajduje się bowiem w jednostce zewnętrznej wraz z płytowym wymiennikiem ciepła. Co oznacza, że energia poprzez dobrze izolowaną instalację wodną (zasilanie i powrót) z zewnątrz dostarczana jest do wnętrza budynku.

Rodzaje pomp ciepła Mitsubishi Electric

Jednostka zewnętrzna Eco Inverter SUHZ-SW45VA(H) może być łączona zarówno z modułami wewnętrznymi z wbudowanym zasobnikiem CWU lub modułami bez wbudowanego zasobnika CWU. W zależności od wariantu wyposażenia umożliwia to efektywne grzanie lub grzanie i chłodzenie. Gwarantowany zakres zastosowania nowej jednostki zewnętrznej wynosi od –15 do +35 °C. Z dużym wymiennikiem ciepła (dodatkowe 68 % w porównaniu do SW40/50) i zoptymalizowanym sterowaniem inwerterowym można osiągnąć temperatury zasilania do 55 °C. Ilość czynnika chłodzącego R410A została zredukowana do 1,3 kg.

Urządzenia zewnętrzne serii Power Inverter przeznaczone są specjalnie do użytku jako pompa ciepła powietrze-woda działająca w temperaturach do –20 °C. Ich temperatura zasilania wynosi maks. 60 °C przy temperaturze zewnętrznej do –3 °C i maks. 55 °C do –10 °C. Czynnik chłodniczy przechładzany jest przez specjalny odbiornik Power Receiver, co – w połączeniu z dwoma osobno sterowanymi zaworami rozprężnymi – pozwala osiągnąć optymalną moc grzewczą przy bardzo energooszczędnej pracy. Typowymi zakresami zastosowania urządzeń Power Inverter są nowe budynki, a także istniejące budynki o dobrej izolacji cieplnej i dużych powierzchniach wymiany ciepła, jak np. ogrzewanie podłogowe.

Opatentowana technika Zubadan Inverter stanowi obecnie optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrzewoda. Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochładzaczem HIC i sprężarką z układem wtrysku Flash umożliwia stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu system jest w stanie działać z pełną mocą także przy –15 °C. Nawet przy – 28 °C pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania. Oznacza to, że dzięki technice Zubadan zdecydowanie zbędne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania.

Wysokie temperatury zasilania rzędu 60 °C sprawiają, że pompy ciepła powietrze-woda Ecodan z urządzeniem Zubadan Inverter uzyskują rewelacyjne wskaźniki efektywności także w połączeniu z typowymi grzejnikami. W związku z tym Zubadan jest najlepszym wyborem w przypadku modernizacji. Bez względu na to, jakie warunki stawia budynek, urządzenia Zubadan Inverter będą działały z najwyższą mocą w całym zakresie roboczym.

Systemy Zubadan wyposażone są ponadto w zoptymalizowaną funkcję odmrażania, która zapewnia najwyższą niezawodność. Funkcja ta regulowana jest zależnie od zapotrzebowania z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej, temperatury powierzchni parownika, czasu pracy i czasu trwania procesu rozmrażania. Odstępy między procesami rozmrażania można zatem wydłużyć do 150 minut, a czas trwania takiego jednego procesu jest o 50 % krótszy w porównaniu z typowymi urządzeniami.

Mitsubishi Electric + panele fotowoltaiczne

Prąd do zasilania napędu pompy ciepła w coraz większym stopniu jest pozyskiwany z odnawialnych źródeł energii. Jednak ilość prądu wytwarzanego z wiatru lub słońca jest uzależniona od pogody, zatem nie można nią sterować, tak aby w danym momencie było go dokładnie tyle, ile jest potrzebne. W sprzyjających warunkach występują zatem coraz większe nadmiary prądu, a z drugiej strony zdarzają się okresy, gdy prądu jest za mało.

Naukowcy i politycy szukają zatem rozwiązań na zwiększenie obliczalności „zielonego” prądu i takich, które umożliwiałby elastyczne reagowanie na naturalne wahania ilości wytwarzanego prądu. Pompa ciepła odgrywa w tych koncepcjach istotną rolę.

Już obecnie zakłady energetyczne mogą okresowo odłączać pompy ciepła w razie niedoboru zaopatrzenia w energię. W przyszłości to zarządzanie obciążeniem ma być rozbudowane o możliwość magazynowania dodatkowej energii w fazach nadmiernego zaopatrzenia.

Zanim możliwe będzie pełne wykorzystanie potencjału technologii Smart-Grid, konieczne jest wyjaśnienie wielu kwestii w zakresie polityki i zasilania energią. Jednak Mitsubishi Electric pracuje już obecnie nad możliwymi rozwiązaniami tego wyzwania: Systemy Ecodan posiadają układy sterowania umożliwiające połączenie w inteligentną sieć elektryczną. Oznacza to, że spełniają one wymagania etykiety SG Ready.