fbpx

Category Archives: Systemy fotowoltaiczne

Instrukcja – jak ściągnąć aplikacje do falownika Huawei – FusionSolar na Androida?

Przedstawiam prosty sposób jak pobrać aplikację do obsługi falowników Huawei o nazwie FusionSolar na platformę Android.

Zeskanuj przy użyciu aparatu w urządzeniu kod QR

Otwórz wyświetlaną stronę www, a następnie wybierz opcję „Download via the Browser”

Pobierz aplikację, a następnie ją zainstaluj.

  Pobierz aplikacje Fusion Solar za darmo:

   

  Wpisz adres email, na który mamy wysłać plik *:

  Wybierz czy jesteś instalatorem, czy użytkownikiem instalacji fotowoltaicznej *:

   

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu odpowiedzi na pytania oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej.*

  Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prowadzenia korespondencji. Administratorem danych osobowych jest firma Recool Sp. z o.o.. Przeczytaj więcej w naszej Polityce Prywatności.

  * - Pola wymagane

  Jak sprawdzić, czy falownik Huawei ma gwarancje?

  Prosta instrukcja pokazująca krok po kroku, w jaki sposób sprawdzić gwarancję lub pobrać kartę gwarancyjną dla swojego falownika Huawei.

  Wejdź na stronę https://solar.huawei.com/pl/

  Z górnego paska wybierz zakładkę SERWIS I WSPARCIE

  Kliknij w rozwijany pasek o nazwie „SPRAWDŹ GWARANCJĘ” i wybierz opcję „Sprawdź gwarancję >”

  Przepisz numer seryjny falownika, który znajdziesz na etykiecie od swojego falownika, z prawej strony. Numer będzie zaczynał się od „(S) SN : … tę część przepisz do platformy

  Uzupełnij kod Captcha, po czym kliknij w ikonę „Search”

  Z tabeli wygeneruj kartę gwarancyjną swojego falownika klikając w ikonę „Generate Warranty Doc”i pobierz ją poprzez funkcję „Download”

   Sprawdź gwarancję na falownik Huawei:

    

   Wpisz adres email, na który mamy wysłać link *:

   Wybierz czy jesteś instalatorem, czy użytkownikiem instalacji fotowoltaicznej *:

    

    

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu odpowiedzi na pytania oraz kontynuowania korespondencji elektronicznej.*

   Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla prowadzenia korespondencji. Administratorem danych osobowych jest firma Recool Sp. z o.o.. Przeczytaj więcej w naszej Polityce Prywatności.

   * - Pola wymagane

   Zmiany w przepisach dotyczących fotowoltaiki

   Zmiany w przepisach dotyczących fotowoltaiki

   We wrześniu 2020 roku została wprowadzona nowelizacja prawa budowlanego, która nakłada dodatkowe obowiązki na firmy z branży fotowoltaicznej. Jakie to obowiązki i czy należy się ich obawiać, więcej na ten temat powiemy w tym artykule.

   Co mówi zapis w prawie budowlanym?

   Art. 29 prawa budowlanego„4.

   Nie wymaga decyzji o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia […] wykonywanie robót budowlanych polegających na:

   3) instalowaniu

   c) pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a,”

   Jak zinterpretować zapis?

   Z nowelizacji jasno wynika, że każda instalacja, której moc będzie większa od 6,5 kW, powinna zostać zgłoszona do organu PSP oraz musi zostać uzgodniona z odpowiednim rzeczoznawcą pod względem ochrony przeciwpożarowej. Warto doprecyzować, że mowa tutaj o mocy instalacji wynikającej z sumy mocy paneli fotowoltaicznych, a nie np. falownika.

   Co to w praktyce oznacza?

   Przede wszystkim należy zdać sobie sprawę z faktu, że wprowadzona zmiana jest czymś nowym i nie określa jasnego postępowania. Nie przedstawiono żadnych konkretnych dokumentów ani ich wzorów. Jeszcze gorzej ta sprawa wygląda z punktu widzenia rzeczoznawców. W wielu przypadkach ludzie Ci zostają zobowiązani do odpowiadania za instalacje, z którymi nie pracują na co dzień i niejednokrotnie nie zostali odpowiednio w tym zakresie przeszkoleni. Takie uwarunkowania sprawiają, że uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej stają się sprawą rozpatrywaną indywidualnie i ciężko jest tworzyć gotowe dokumenty czy schematy postępowania.

   Zajmując się tematem instalacji fotowoltaicznych, jesteśmy jednak w stanie dojść do pewnych wniosków i tym samym przedstawić odnośniki do tego, czego będziemy mogli się spodziewać podczas ustaleń z rzeczoznawcą.

   Najważniejszym założeniem podczas projektowania systemu spełniającego obowiązujące wymogi, które warto przedstawić rzeczoznawcy, jest fakt, że w przypadku każdej instalacji o mocy powyżej 6,5 kW kategorycznie zabrania się wprowadzania części stało-prądowej do budynku bez możliwości rozłączenia jej na zewnątrz.

   W praktyce chodzi o to, żeby takie instalacje posiadały dodatkowe rozłączniki na zewnątrz budynku tak, aby podczas wystąpienia pożaru była możliwość odłączenia strony DC. Warunek ten możemy również spełnić, instalując falownik z wbudowanym rozłącznikiem na zewnątrz budynku.

   Podczas argumentowaniu rzeczoznawcy czynności, które uwzględnialiśmy na etapie projektowania i wykonywania instalacji warto wspomnieć również że:

   – okablowanie zostało poprowadzone w sposób uniemożliwiający przetarcie izolacji, w odpornych na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne rurkach czy peszlach.

   – kable solarne, jak i złączki zostały dobrane i zainstalowane tak, aby minimalizować ryzyko zwarcia do uziemienia i innych rodzajów zwarć.

   – komponenty instalacji zostały dobrane do pracy z prądem stałym, a także z najwyższym możliwym napięcie i natężeniem.

   – zastosowano ochronę poprzez zastosowanie komponentów spełniającą klasę II ochronności lub równoważnej izolacji.

   – przewody uziemiające ramy modułów PV są uziemione i zostały ułożone równolegle w możliwie najmniejszej odległości z kablami solarnymi.

   – powierzchnie wszystkich pętli okablowania są jak najmniejsze, w celu zmniejszenia napięcia indukowanego przez uderzenie pioruna.

   Czym więc jest projekt urządzeń, o którym mowa w Art. 29 prawa budowlanego?

   Przedstawione powyżej założenia to jedynie ułamek informacji, jakie warto przedłożyć w projekcie. Na ich podstawie można jednak dojść do wniosku, że projekt, o którym mówi prawo budowlane to nic innego jak zbiór czynności, które powinny zostać wykonane w celu wyeliminowania potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości z pracy systemu.

   Sprawdź również wpis o: Jaką konstrukcję naziemną wybrać pod PV, jeśli ograniczeniem jest powierzchnia?

   Jaką odległość należy zachować między panelami, tak aby się nie zacieniały?

   Jaką odległość należy zachować między panelami, tak aby się nie zacieniały?

   Prezentuje prostą metodę, jak szybko policzyć odstępy między rzędami paneli eliminując wpływ ich zacienienia.

   Warunek! Obliczenia wykonujemy dla najniższego nachylenia słońca nad horyzontem, czyli w dniu przesilenia zimowego, dla konkretnej lokalizacji (załączam przykład dla Wrocławia).

   Opis parametrów:

   D – odległość między rzędami

   L – wymiar rzędu w rzucie bocznym

   α – kąt pochylenia modułów

   β – wysokość słońca nad azymutem dla konkretnej lokalizacji

   Jaką konstrukcję naziemną wybrać pod PV, jeśli ograniczeniem jest powierzchnia?

   Jaką konstrukcję naziemną wybrać pod PV, jeśli ograniczeniem jest powierzchnia?

   Niejednokrotnie zdarza się, że wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu nie jest możliwe, a inwestorzy zmuszeni są do przeniesienia całego systemu na grunt.

   Czy taki wybór musi wiązać się z zajęciem znacznej części posesji?

   Przedstawimy rozwiązanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie, która z uwagi na swoją nietypową konstrukcję, charakteryzuje się niemalże o połowę mniejszą szerokością, w porównaniu do spotykanych na rynku systemów.

   Rozpatrując instalacje naziemne, najczęściej spotykamy się z konstrukcjami:

   • jednopodporowymi,
   • dwupodporowymi,

   w których panele fotowoltaiczne montowane są pionowo maksymalnie w dwóch rzędach, co przekłada się na znaczne gabaryty takiego rozwiązania.

   Alternatywą jest prezentowany dwupodporowy stalowy system z powłoką cynkowo-magnezową, w którym panele montowane są pionowo w trzech rzędach.

   Konstrukcja dwupodporowa 3 rzędy paneli pionowo INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA GRUNCIE O MOCY 10KWP – ŁÓDZKIEINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA NA GRUNCIE O MOCY 10KWP

   Przy wyborze takiego rozwiązania instalacja o mocy 10kWp zajmuje zaledwie 9 metrów szerokości i jest to aż o 5 metrów mniej, niż instalacja o takiej samej mocy, ale w systemie z dwoma panelami montowanymi pionowo.

   Omawiana konstrukcja jest ponadto powszechnie stosowana na gruntach o mniejszej stabilności oraz na instalacjach przemysłowych wystawionych na silne działanie wiatru i śniegu.

   Posiada liczne certyfikaty:

   • Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1090,
   • Zgodność z EUROCODE, PN-EN 1990, 1991, 1993,

   a producent obejmuje ją 15-letnią gwarancją produktową.

   Sprawdź również wpis o: Tobie też wyłącza się falownik z powodu zbyt wysokiego napięcia w sieci?