Tobie też wyłącza się falownik z powodu zbyt wysokiego napięcia w sieci?

Tobie też wyłącza się falownik z powodu zbyt wysokiego napięcia w sieci? 

Choć, pokaże Ci, jak w kreatywny sposób operatorzy sieci dystrybucji umywają od tego ręce.

Temat za wysokiego napięcia w sieci dotyka coraz większą ilość posiadaczy instalacji fotowoltaicznych. 

Wszyscy zastanawiamy się nad tym, co możemy  zrobić z tym tematem i najczęściej zaczynamy od zgłoszenia reklamacyjnego do operatora sieci dystrybucji.

Jeden z operatorów postanowił ułatwić nam sprawę i udostępnił formularz. 

W dokumencie można znaleźć wiele zapisów i oświadczeń, które musimy podpisać pod rygorem odpowiedzialności karnej.  Jak się jednak okazuje, dokument ten jest dowodem tego, w jaki sposób duże podmioty potrafią uchylać się od swojej odpowiedzialności w konkretnym temacie.

Z jednej strony wniosek wymaga podpisu osoby posiadającej uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji, a przecież ona działa poprawnie, a my jako użytkownicy tej instalacji reklamujemy problemy z samą siecią.

Z drugiej strony należy potwierdzić zgodność użytych urządzeń z normami i dyrektywami, a same urządzenia oczywiście nie są we wniosku wyszczególnione i stąd można przyjąć, że mowa o wszystkich urządzeniach.

To sprawia, że znaczna część instalacji pomimo tego, że podczas przyłączenia do sieci spełniała aktualne na tamten czas przepisy, to tych, które owiązują teraz, wcale spełniać nie musi.  

Do tego we wniosku należy podać jeszcze informacje dotyczące konfiguracji falownika, które nawet dla części wykonawców mogą być czarną magią, gdyż podczas rozruchu niektórych inwerterów pewne rzeczy ustawia się niemalże z automatu.

Także podsumowując, jako prosumenci możemy dochodzić swoich racji z tytułu niepoprawnej pracy sieci energetycznej, nawet mamy do tego wniosek i informacje jak złożyć reklamację, ale na tym się kończy.

Operator sieci dystrybucji, pomimo tego, że takie zgłoszenie dostanie, to może go rozpatrzyć zupełnie na naszą niekorzyść, mało tego, będzie miał jeszcze na to papier.


Sprawdź również wpis o: Jakie parametry napięciowo – prądowe należy spełnić przy doborze falownika?