O co chodzi z tym całym gruntowym wymiennikiem ciepła?

O co chodzi z tym całym gruntowym wymiennikiem ciepła?

W tradycyjnym systemie rekuperacji zaciągane powietrze do budynku ma taką samą temperaturę jak ta panująca na zewnątrz.

Dzięki przepuszczeniu powietrza przez system umiejscowiony w gruncie średnia temperatura nawiewanego powietrza pozostaje na stałym poziomie, co zwłaszcza w przypadku skrajnych temperatur pozwala mocno ograniczyć zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Mówiąc prościej, w zimę, zamiast nawiewać do domu -15 stopni, nawiewane jest 8 stopni, z kolei w lecie, zamiast nawiewać 30 stopni, nawiewamy również 8 stopni.

Dzięki temu w zimę potrzebujemy dostarczyć znacznie mniej ciepła do utrzymania komfortowych warunków, co zmniejsza koszty ogrzewania, a w lecie mamy darmową klimatyzację pochodzącą z gruntu.

Sprawdź również wpis o: Jak działa GWC w zimie?