Category Archives: Systemy klimatyzacji

Czy w pompie ciepła lub klimatyzacji domowej trzeba uzupełniać czynnik chłodniczy?

Czy w pompie ciepła lub klimatyzacji domowej trzeba uzupełniać czynnik chłodniczy?

Kilka dni temu będąc na montażu klimatyzacji w domu u jednej z naszych klientów, miałem przyjemność zamienić kilka słów z inwestorem. Podczas rozmowy poruszony został bardzo ważny temat, który uświadomił mi, że ciągle wiele osób pada ofiarą oszustwa, a niektórzy instalatorzy nie wyjaśniając odpowiednio sprawy, nieuczciwie pobierają opłaty, które niejednokrotnie wynikają z popełnianych przez nich błędów. Oczywiście tematem rozmowy była ciągle kontrowersyjna kwestia uzupełnianie czynnika w klimatyzacji domowej.

Wiadome jest nie od dziś, że konieczność regularnego uzupełniania czynnika chłodniczego występuje w motoryzacji, ze względu na układ klimatyzacji, uszczelniany za pomocą gumowych oringów, pracujący w dynamicznych warunkach.

Mówiąc wprost, wszystko się trzęsie, więc nie ma się co dziwić, że występują nieszczelności na układzie, dlatego cyklicznie wykonuje się serwis klimatyzacji, w czasie którego następuje spuszczenie czynnika z klimatyzacji, uzdatnienie go o odpowiednią ilość oleju i ponowne napełnianie klimatyzacji.

Dobijanie czynnika R32 – czy jest konieczne?

W przypadku klimatyzacji „stacjonarnej” połączenia wykonywane są „na sztywno” i zarówno one, jak i cały układ chłodniczy jest statyczny, przez co nie ma mowy o występowaniu nieszczelności i tym samym konieczności uzupełnianie czynnika w klimatyzacji domowej.

Jak się jednak okazuje, niewiedza o występujących różnicach pomiędzy klimatyzacją domową a klimatyzacją w samochodach często nadużywana jest przez instalatorów, którzy w nieuczciwy sposób pobierają opłaty za dobijanie czynnika chłodniczego, tłumacząc, że jest to rutynowa czynność serwisowa i skoro jest za mało czynnika w klimatyzacji domowej, nawet kiedy nie występują żadne tego objawu, to należy go dobić i oczywiście za to zapłacić, a cena potrafi być naprawdę niemała.

Taka sytuacja miała właśnie miejsce u klienta, który zdecydował się na zmianę firmy od serwisu klimatyzacji domowej, ale i też montażu klimatyzacji, kiedy koszt prac u poprzedniej firmy związany z uzupełnianie czynnika w klimatyzacji domowej przekroczył wartość urządzenia.

Jak sprawdzić ilość czynnika w klimatyzacji domowej

Kolejną kwestią, o której warto wspomnieć w tym wątku, jest powszechnie panujące w branży przekonanie, że w czasie każdego przeglądu powinno się sprawdzać ciśnienia panujące w instalacji.

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że każde podłączenie do instalacji chłodniczej tzw. zegarów prowadzi do wprowadzenia niewielkiej, ale jednak, ilości powietrza i zarazem wilgoci, która każdorazowo powinna zostać usunięta.

W przeciwnym razie przyczyni się do skrócenia żywotności urządzenia.

Prawidłowym podejście jest wykonywanie próżni za każdym razem, kiedy ingerujemy w układ, ewentualnie sprawdzić ilość czynnika w klimatyzacji domowej motetami pośrednimi.

Sprawdź również wpis o: Serwis klimatyzacji, wymiana filtra, jak i kiedy się za to zabrać?

Montaż klimatyzacji w bloku — regulamin od zarządcy

Montaż klimatyzacji w bloku — regulamin od zarządcy

Przed przystąpieniem do montażu klimatyzacji w bloku czy też kamienicy, należy wystąpić do zarządcy, spółdzielni mieszkaniowej lub właściciela, o pisemną zgodę na wykonanie instalacji. Zignorowanie tego tematu może wiązać się z kosztami naprawy np.: elewacji, oraz koniecznością demontażu instalacji klimatyzacji.

Przedstawiamy przykładowy regulamin montażu w bloku od zarządcy wraz z omówieniem warunków montażu.

Jednostka zewnętrzna może być zamontowana tylko i wyłącznie w taki sposób, aby nie uszkodzić elewacji budynku.

Jeśli zarządca dopuszcza ingerencje w elewację, jednostka zewnętrza może zostać zamontowana na ścianie (wsporniki przykręcone do elewacji). W przeciwnym razie konieczne jest postawienie urządzenia na podłodze / gruncie na podstawach PVC  lub gumowych.

Instalacja od jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej może zostać poprowadzona w maskownicy (tę jednak należy przykręcić do ściany wewnątrz oraz na elewacji) lub w peszlu.

klimatyzator mhiklimatyzator mhi klimatyzator mel premiumklimatyzator mel premium klimatyzator boschklimatyzator bosch

Urządzenie powinno być zamontowane na specjalnych podporach tłumiących drgania i przenoszących obciążenia użytkowe urządzenia.

Zarówno wsporniki naścienne jak i podstawy PVC czy te gumowe standardowo posiadają tłumiki drgań.

Przejścia przez ściany powinny być wykonane w sposób nienaruszający elementów konstrukcyjnych budynku i posiadać izolację przeciwwilgociową i termiczną.

Przejście przez ścianę wykonujemy otwornicą najczęściej z koroną o średnicy 50mm. Miejsce przepustu ściennego wyznaczane jest na miejscu z naszym technikiem podczas montażu, a zależy ono między innymi od lokalizacji jednostki wewnętrznej i samego agregatu. Jeśli jest to możliwe, to unikamy wiercenia w takich elementach konstrukcyjnych jak belki, słupy i nadproża.

Instalacja chłodnicza prowadzona jest w standardowej otulinie zapobiegającej wykraplanie się wilgoci, a samo przejście ścienne zostaje po montażu wypełnione pianą niskoprężną.

Odprowadzenie skroplin może być wykonane wyłącznie w obrębie mieszkania do pojemnika na skropliny lub kanalizacji wewnątrz lokalu.

Podczas pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia wilgoć wykrapla się na jednostce wewnętrznej. Jeśli jednak urządzenie ma być używane do grzania, należy pamiętać, że wilgoć będzie wykraplała się na jednostce zewnętrznej, a dodatkowo podczas mrozów będzie zamarzała.

W przypadku chęci grzania klimatyzacją w temperaturach nie ujemnych, należy odprowadzić skropliny spod agregatu korzystając z dodatkowego naczynia (po stronie inwestora), które powinno się umieścić pod urządzeniem, tak aby zbierająca się wilgoć nie spływała po tarasie na elewację lub do sąsiada.

Istnieje również możliwość wykonania dodatkowego odprowadzenia kondensatu z agregatu przez naszą firmę, lecz ten fakt należy zgłosić na etapie ofertowania, ponieważ wymaga zastosowania dodatkowych elementów takich jak taca ociekowa (dodatkowo płatne).

Sama instalacja odprowadzenia skroplin z jednostki wewnętrznej zostaje wykonana poprzez zastosowanie dedykowanego do instalacji klimatyzacji przewodu kondenacyjnego karbowanego lub sztywnych rurek PVC, które należy przytwierdzić do elewacji. Instalację standardowo doprowadzamy poprzez przejście w ścianie na zewnątrz, aż do agregatu. Po stronie inwestora pozostaje zakup pojemnika na skropliny.

Istnieje możliwość poprowadzenia instalacji skroplin wewnątrz i wpięcie jej poprzez syfon do kanalizacji, fakt ten należy jednak zgłosić do nas na etapie ofertowania (dodatkowo płatne).

Zabrania się chowania w ściany zewnętrzne budynku lub pod warstwę dociepleniową instalacji rozprowadzającej.

Jeśli zarządca wyraża zgodę na ingerencję w elewację, istnieje możliwość poprowadzenia instalacji pod ociepleniem. Po takich pracach należy uzupełnić izolację i poprawić samą elewację.

W przeciwnym wypadku pozostaje umieszczenie instalacji w maskownicach naściennych przytwierdzona do elewacji lub peszlu.

klimatyzacja w blokuklimatyzacja w bloku

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji powinien być wykonany, jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań tymczasowych i prowizorycznych).

Wykonane przez nas instalacje zawsze stanowią rozwiązanie docelowe, dlatego po wykonanym montażu nie dopuszczamy możliwości żadnej ingerencji przez osoby nie będące pracownikami naszej firmy. Każda próba nawet najmniejszych przeróbek, czy choćby przestawiania jednostki zewnętrznej bez uzgodnienia z naszą firmą spowoduje utratę gwarancji na montaż.

Zasilanie elektryczne podłączyć do instalacji w mieszkaniu biorąc pod uwagę moc elektryczną klimatyzatora.

Instalacja elektryczna zasilania najczęściej wykonywana jest od jednostki zewnętrznej do najbliższego gniazdka, poprzez elastyczny kabel typu linka z wtyczką z uziemieniem do kontaktu. Kabel przeciągnięty zostaje albo przez przejście ścienne z resztą instalacji, albo poprzez wykonywany przez nas małym wiertłem otwór w ścianie niedaleko samego gniazdka.

Istnieje możliwość poprowadzenia zasilania z rozdzielni elektrycznej znajdującej się wewnątrz mieszkania w korytach instalacyjnych czy w bruzdach w ścianie, a także zabezpieczenie jej odpowiednim zabezpieczeniem. Chęć takiego rozwiązania należy zgłosić na etapie ofertowania (dodatkowo płatne).

Ważne! Nie bierzemy odpowiedzialności za jakość instalacji elektrycznej znajdującej się w budynku. Jeśli instalacja jest wykonana niepoprawnie lub np.: nie posiada uziemienia, należy ją przystosować do warunków montażu podanych przez producenta urządzenia.

W przeciwnym razie na obudowie jednostki zewnętrznej może pojawiać się napięcie elektryczne („może kopać prąd, podobnie jak w starych pralkach typu Frania”), sam klimatyzator może również na skutek przepięć ulec uszkodzeniu, za co nie ponosimy odpowiedzialności.

Jeśli nie masz pewności czy instalacja elektryczna spełnia wymagania montażu, zgłoś ten fakt na etapie ofertowania, uwzględnimy go przy wycenie.

Instalacja elektryczna komunikacji wykonywana jest od jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej poprzez zastosowanie elastycznego kabla typu linka, który prowadzony jest równolegle z instalacją chłodniczą.

Montażu klimatyzatora powinna dokonać firma specjalistyczna zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami montażu tego typu urządzeń oraz Dokumentacją Techniczno – Rozruchową danego urządzenia.

Wszystkie instalacje wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i prawem budowlanym.

Stosujemy się do dokumentacji producentów określających warunki montażu, a także posiadamy autoryzację marek dla urządzeń, które sprzedajemy.

Dopuszcza się jedynie stosowanie klimatyzatorów z odpowiednimi aprobatami, atestami i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie.

Bazujemy na najlepszych dostępnych na rynku rozwiązaniach, dlatego wszystkie urządzenia posiadają atesty i dopuszczenia.

Klimatyzator musi spełniać warunki „Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” zgodnie, z którym poziom hałasu emitowany przez urządzenia nie może przekraczać 55 dBw ciągu dnia oraz 45 dBw ciągu nocy.

Należy pamiętać, że nie każde urządzenie, nawet najlepsze na rynku będzie spełniało wszystkie wymogi montażu w bloku. Większość klimatyzatorów o mocy do 3,5kW nadaje się do montażu w bloku, jednak niektóre, a zwłaszcza te o większych mocach generują w maksymalnym punkcie pracy hałas o poziomie przekraczającym wymogi montażu w blokach. 

Przed montażem warto zapoznać się z parametrem ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej, który podawany jest w dokumentacji od urządzenia.

Sposób prowadzenia instalacji wewnątrz pomieszczeń.

Instalacja chłodnicza prowadzona jest od jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej w postaci elastycznych rurek miedzianych w otulinie, zapobiegającej wykraplanie się wilgoci.

Istnieje możliwość poprowadzenia instalacji wewnątrz pomieszczeń w ścianie. Wiąże się to jednak z wycinaniem bruzd, co jest dodatkowo płatne i również należy zgłosić ten fakt na etapie ofertowania.

klimatyzacja w blokuklimatyzacja w bloku klimatyzacja w blokuklimatyzacja w bloku

!!! ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANE PRACE I POWSLAŁE PODCZAS NICH SZKODY !!!

Jako firma instalacyjna posiadamy ubezpieczenie OC, które obejmuje szkody osobowe i rzeczowe.

Warto jednak pamiętać, że wobec właściciela budynku, to lokator jest odpowiedzialny za ewentualnie powstałe szkody.

Nie wolno także zapominać, że montaż klimatyzacji wiąże się z wykonywaniem przepustów w ścianie i pomimo najlepszych narzędzi i wysokich kompetencji w wykonywaniu takich prac może dojść do sytuacji, kiedy na skutek w szczególności nieodpowiednio wykonanych tynków czy elewacji, cześć materiału się wykruszy, popęka czy odpadnie.

W Recool nie prowadzimy prac wykończeniowych, w związku z czym wszystkie prace naprawcze pozostają po stronie inwestora.

Sprawdź również wpis o: Czy popularne na rynku klimatyzatory naścienne typy split są przystosowane do ogrzewania?

Serwis klimatyzacji, wymiana filtra, jak i kiedy się za to zabrać?

3 najczęściej zadawane pytania dotyczące filtrów powietrza w klimatyzatorach.

Standardowy filtr powietrza jest integralną częścią każdego klimatyzatora i wbrew powszechnemu przekonaniu służy raczej do ochrony samego urządzenia, a nie do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu. Chociaż może wydawać się, że filtr powietrza nie jest najistotniejszym elementem, to jednak jego stan ma duży wpływ na to, jak wydajnie działa system.

Jeśli nie masz pewności co do tego czy powinieneś wyczyścić lub wymienić filtr powietrza w swoim urządzeniu, to dobrze trafiłeś, ponieważ właśnie w tym wpisie odpowiemy na najczęściej pojawiające się w tym temacie pytania.

1️⃣ Do czego służy filtr powietrza?

Filtr powietrza ma za zadanie zapobiegać przedostawaniu się kurzu, brudu, futra i innych zanieczyszczeń na wymiennik (chłodnicę).W klimatyzatorach naściennych umieszczony jest nad wymiennikiem w „kanale powietrza zaciąganego” (zazwyczaj jest to górna cześć urządzenia), przez który zasysane jest ciepłe powietrze z pomieszczenia w celu jego schłodzenia, a następnie wypychane jest pomiędzy lamelkami przez kanał „nawiewowy” (zazwyczaj dolna cześć urządzenia).Bez zainstalowanego filtra wszelkie cząsteczki, które były w powietrzu, miałyby dostęp do wnętrza klimatyzatora i mogłyby zakłócić pracę urządzenia oraz wpłynąć na jego wydajność.

2️⃣ Kiedy powinienem wymienić filtr powietrza?

Częstotliwość wymiany lub czyszczenia filtra powietrza zależy od tego, jak często używasz klimatyzatora. Generalnie zalecamy sprawdzanie filtra co 1-3 miesiące. Dla przykładu, jeśli urządzenie działa każdego dnia przez cały rok, aby zapewnić chłodne i ciepłe powietrze, filtr może wymagać wymiany lub czyszczenia co miesiąc. Jeśli natomiast klimatyzacja używana jest tylko okazyjnie w okresie letnim, to wystarczy, że stan filtra będzie doglądany przy corocznym serwisie.

3️⃣ Czy powinienem już wymienić filtr, czy wystarczy go wyczyścić?

To, co powinieneś zrobić z filtrem powietrza, będzie zależeć od tego, jakiego rodzaju jest to filtr i jak mocno został on już wyeksploatowany.

Kiedy w urządzeniu trafisz na filtr jednorazowy, to stary możesz wyrzucić po uprzednim upewnieniu się, że masz już identyczny na wymianę. Kiedy spotkasz się z filtrem wielokrotnego użytku, postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi jego czyszczenia, na przykład użyj wilgotnej szmatki do zdjęcia warstwy kurzu lub umyj filtr pod letnią bieżącą wodą.

Jeśli jednak nie czujesz się komfortowo z samodzielną wymianą lub czyszczeniem filtra powietrza, umów się z nami na coroczną wizytę serwisową swojego klimatyzatora. Nasz wykwalifikowany technik zatroszczy się o wymianę Twojego filtra oraz sprawdzi stan techniczny klimatyzatora, zapewniając Ci spokój i komfort dłuższej bezawaryjnej pracy urządzenia.

Sprawdź również wpis o: Czy w pompie ciepła lub klimatyzacji domowej trzeba uzupełniać czynnik chłodniczy?

Dobry moment, by zainwestować w klimatyzację?

Dobry moment, by zainwestować w klimatyzację?

Jeśli planujesz zainwestować w klimatyzację w swoim domu lub biurze, koniec i początek roku jest z pewnością dobrym momentem, aby zacząć działać w tym kierunku.

Odciążeni instalatorzy klimatyzacji chętniej podejmują zlecenia. Znacznie łatwiej jest wynegocjować korzystne warunki, w porównaniu z okresem wakacji, kiedy to instalatorzy są oblężeni zleceniami. Lato zbliża się coraz większymi krokami, a gdy upały staną się nie do zniesienia, trudno będzie znaleźć solidną firmę, która wykona instalację od ręki. Warto więc już teraz, rozejrzeć się za rozwiązaniem optymalnym dla Ciebie.

Odpowiedz sobie na kilka pytań.

Czy klimatyzacja ma służyć wyłącznie do chłodzenia pomieszczeń latem?

Większość dostępnych obecnie na rynku klimatyzatorów, umożliwia opcję ogrzewania. Nie powinno być dla Ciebie zaskoczeniem, że klimatyzator świetnie radzi sobie, również jako urządzenie grzewcze.

Jakiej mocy klimatyzator potrzebujesz?

Podczas doboru odpowiedniej mocy urządzenia, pod uwagę bierzemy kilka zmiennych, takich jak: wymiary pomieszczenia, liczba osób w nich przebywających, sprzęt RTV czy położenie i powierzchnię okien.

Czy klimatyzator ma być elementem wystroju?

Wielu producentów udostępnia zarówno serie, urządzeń o prostej formie, jak i nowoczesne stylistycznie modele. Doskonałym przykładem cieszącym oko designu są urządzenia z serii „Diamond„, od jednego z najbardziej uznanych producentów – Mitsubishi Electric. Należy się więc zastanowić, czy będziesz wybierać spośród ekonomicznych wersji klimatyzatorów, czy też chciałbyś go odpowiednio wkomponować w wystrój swojego pomieszczenia.

Jakiej funkcjonalności oczekuję od klimatyzatora?

Nowoczesne klimatyzatory posiadają całą gamę użytecznych funkcji. Znajdziemy w nich między innymi: skuteczne systemy oczyszczania powietrza, wskaźniki zużycia energii elektrycznej, czujniki ruchu, wiele trybów pracy, funkcje utrzymania pożądanej temperatury w okresie zimowym, programatory pracy itp.

Wybierając urządzenie, warto zastanowić się, z której z możliwości będziemy korzystać, co bezpośrednio przełoży się na cenę.

Sprawdź również wpis o: 5 powodów, dla których warto zainwestować w klimatyzację

Jak poprawić jakość powietrza w domu?

Jak poprawić jakość powietrza w domu?

Ten rok był szalony pod wieloma aspektami. Bardziej niż kiedykolwiek zaczęliśmy zwracać uwagę na zdrowie, a w szczególności na kondycje naszych płuc.

Jest wiele metod, które możemy zastosować, aby chronić naszą rodzinę przed wirusami przenoszonymi w powietrzu.

Od dłuższego czasu propaguje się systematyczną dezynfekcję rąk oraz otaczających nas przedmiotów w celu unikania kontaktu z bakteriami, ale czy wiesz, że urządzenia, jakimi są klimatyzatory, również skutecznie zwalczają drobnoustroje i zapewniają wysoką jakość powietrza? Należy pamiętać, że jeśli chcemy pozostać zdrowi, powinniśmy zadbać nie tylko o dezynfekcję, ale również o jakość powietrza, którym oddychamy.

Jego czystość uzależniona jest od wielu czynników zewnętrznych, między innymi od aktualnej pory roku. Warto zdać sobie sprawę, że okresy przejściowe sprzyjają wzrostowi wilgotności w pomieszczeniu, a ta staje się sprzyjającym środowiskiem dla rozwoju bakterii.

W normalnej skali ciężko jest uświadomić sobie, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, natomiast jeśli spojrzymy choćby na kroplę wody pod mikroskopem, szybko okaże się, że zagrożenie dla naszego zdrowia jest znacznie większe, niż początkowo mogliśmy przypuszczać.

Sytuacja jeszcze bardziej zyskuje powagę, kiedy zdamy sobie sprawę, że ilość powietrza, którym oddychamy to średnio 14 000 litrów każdego dnia. I o ile nie mamy większego wpływu na powietrze, przebywając na zewnątrz, to już w domu czy mieszkaniu jego jakość jesteśmy w stanie w pełni kontrolować. A pamiętajmy, że średnio większość czasu spędzamy właśnie w pomieszczeniach.

Dlatego jeśli zauważasz, że twoje gospodarstwo domowe, lub miejsce pracy sprzyja szerzeniu się chorób, rozważ inwestycję w zdrowie, instalując urządzenie poprawiające jakość powietrza.

Rynek od dawna oferuje całą masę rozwiązań, począwszy od oczyszczaczy, kończąc na hybrydach takich jak klimatyzatory z systemami dystrybucji i oczyszczania powietrza.

Dla przykładu posłużę się jednym z przodujących producentów urządzeń chłodniczych na rynku tj. Mitsubishi Electric, którego rozwiązania posiadamy w ofercie. Mitsubishi posiada szeroką ofertę urządzeń wyposażonych np.: w system cztero-plazmowych filtrów powietrza, eliminujących dzięki wykorzystaniu pola elektrycznego, aż 99% cząstek kurzu, alergenów, wirusów i bakterii z powietrza.

Dobrym przykładem będą również urządzenia od kolejnego japońskiego producenta systemów klimatyzacji Daikin Industries, który jako jedyny stosuje w swoich urządzeniach opatentowaną technologię Streamer. Firma Daikin potwierdza efektywność technologii Streamer, która skutecznie zdezaktywowała ponad 99,9% koronawirusa (SARS – CoV-2) po 3 godzinach pracy Streamera. Wnioski potwierdzone zostały badaniem przeprowadzonym przez Daikin Industries LTD we współpracy z profesorem Shigeru Kyuwa z Wydziału Nauk Biomedycznych Uniwersytetu w Tokio oraz grupą badawczą kierowaną przez profesora Shgeru Morikawa z Wydziału Mikrobiologii Uniwersytetu Naukowego w Okayama.

Jak widzimy, producenci klimatyzatorów mocno dbają nie tylko o nasz komfort termiczny, ale również o nasze zdrowie.

Oczywiste jest, że nie każdy klimatatyzator będzie w stanie skutecznie oczyścić powietrze, dlatego też zalecamy wystrzegać się tanich odpowiedników, które rzekomo „czynią cuda”.

Obcując jednak na co dzień z urządzeniami klasy premium, jesteśmy w stanie skutecznie dobrać urządzenia do możliwości i wymagań naszych klientów.

Sprawdź również wpis o: Czy popularne na rynku klimatyzatory naścienne typy split są przystosowane do ogrzewania?

W jakiej odległości od granicy z sąsiadem mogę zamontować agregat?

W jakiej odległości od granicy z sąsiadem mogę zamontować agregat?

Za utrzymanie odpowiednich parametrów instalacji odpowiedzialny jest użytkownik instalacji generującej hałas.

Sprawa hałasu jest regulowana przez szereg dyrektyw europejskich, które znajdują odzwierciedlenie w krajowych rozporządzeniach.

W Polsce kwestie hałasu wewnętrznego są określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakie muszą spełniać budynki i ich lokalizacja (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r., Z późniejszymi zmianami) oraz normy PN-B-02151-2: 2018-01.

Zagadnienie emitowania hałasu urządzeń jest dość złożone, dlatego na potrzeby tego artykułu posłużymy się jego mocnym uproszczeniem.

Według regulacji prawnych każde urządzenie powinno spełniać określone parametry emisji hałasu, które są zależne między innymi od rodzaju obszaru (np. obszar ochrony uzdrowiskowej i tereny szpitali, tereny wypoczynkowo-rekreacyjne, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego itd.), czy pory dnia (w dzień tolerancja jest większa).

Emisja hałasu natomiast może zostać przedstawiona jako poziom ciśnienia akustycznego (pomiar wykonany z odległości) lub poziom mocy akustycznej (pomiar w punkcie).

Upraszczając temat, uznajmy, że jaka by nie była to lokalizacja to urządzenie nie powinno przekraczać poziomu ciśnienia akustycznego powyżej 40dB(A).

Parametr głośności jest w dużym uproszczeniu zależny od odległości, w jakiej jest mierzony oraz warunków, w jakich jest usytuowany. Dokładne jego określenie wiąże się z matematycznym wyznaczeniem odpowiedniej odległości urządzenia od granicy pomiaru np.: granicy działki sąsiada, ale i w tym przypadku posłużymy się pewnym uproszczeniem.

Przykład:

Założenie: moc akustyczna agregatu pracującego na maksymalnych parametrach to 60dB. Jaką powinniśmy zachować odległość od granicy działki, aby nie przekroczyć wcześniej przyjętych 40dB?

W pierwszej kolejności wybieramy przypadek, z którym mamy do czynienia. Załóżmy, że jest to sytuacja, kiedy agregat jest zainstalowany na jednej prostej ścianie budynku (Q = 4).

Liczymy, o ile musimy zmniejszyć poziom hałasu, aby był odpowiedni:

60dB – 40dB = 20dB

Następnie odczytujemy z tabeli dla współczynnika kierunkowego Q=4 najbardziej zbliżoną wartość, czyli w naszym przypadku spadek o -20,5 dB, który odpowiada odległości od źródła dźwięku dla 6m.

Analogicznie postępujemy w każdej sytuacji.

Sprawdź również wpis o: Split czy monoblok? Która konfiguracja pompy ciepła jest lepsza?

Czy warto zapłacić więcej za urządzenie „lepszego producenta”?

Czy warto zapłacić więcej za urządzenie „lepszego producenta”?

Cena jest jednym z kluczowych czynników, który bierzemy pod uwagę w trakcie zakupów.

Istnieje grono osób, które twierdzi, że wydawanie pieniędzy na droższe rzeczy tożsame jest jedynie z przepłaceniem za samą markę.

Ale czy tak faktycznie jest?

Czy możemy przyjąć założenie, że wyższa cena za podobny produkt czy też usługę nie przełoży się na jego jakość?

W tym wpisie poruszę temat korzyści, jakie wynikają z wyboru droższych rozwiązań, a posłużę się przykładem klimatyzacji, która przy okazji mocno odzwierciedla tematykę pomp ciepła.

Jest ona o tyle wyjątkowa, że tak samo jak widoczna część urządzenia, czyli maskownica, została pokryta strukturą przypominającą „zamsz”.

Zapewne dla wielu z was, fakt ten nie będzie niczym nadzwyczajnym.

Zdajmy sobie jednak sprawę z tego, że jest to idealny dowód na istnienie urządzenia, w którym producent zadbał o najdrobniejsze szczegóły. Jeśli nawet tak mało istotny element jak śrubka, został wykonany z ponadprzeciętną dbałością, to czy nie przełoży się to na inne, bardziej złożone podzespoły?

Na co dzień spotykamy się z różnymi produktami, ale czy często mamy do czynienia z takim podejściem ze strony producenta?

Czy nie jest tak, że rynek dostarcza nam masowe rozwiązania, które obliczone są na konkretną żywotność, po której nie opłaca się ich naprawiać i trafiają do kosza? Obserwując tę zależność, może warto byłoby zmienić podejście do zakupów i bardziej wnikliwie przeanalizować wpływ ceny na jakość?

Zakup początkowo tańszego urządzenia w dłuższym okresie użytkowania może okazać się znacznie droższą inwestycja, niż pierwotnie zakładaliśmy.

Sprawdź również wpis o: Czy popularne na rynku klimatyzatory naścienne typy split są przystosowane do ogrzewania?

„Agregat od klimatyzacji szpeci elewacje budynku” – MIT ZOSTAŁ OBALONY

„Agregat od klimatyzacji szpeci elewacje budynku” – MIT ZOSTAŁ OBALONY

Od czasu do czasu trafiają nam się naprawdę wymagający inwestorzy.

Tym razem klient postawił na ponadprzeciętną estetykę wykonania oraz niezawodność pracy urządzenia w okresie letnim jak i zimowym. Dla nas rozwiązanie było oczywiste, klimatyzator marki Mitsubishi Electric z agregatem w kolorze elewacji, a sama instalacja maksymalnie pochowana w ścianach.

Niestety od samego początku rozwiązanie takie rodziło problemy.

Pierwszym z nich był fakt, że wszystkie dostępne na rynku urządzenia posiadają jednostki zewnętrzne w białym kolorze. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na pomalowanie agregatu w grafitowy kolor występujący na elementach elewacji budynku.

Typowe zawiesia pod agregat również się nie sprawdziły w tym przypadku, dlatego zamieniliśmy je na niestandardowe wsporniki typu T, które dodatkowo pomalowaliśmy dla jeszcze lepszej estetyki.

Jednostka zewnętrzna została powieszona na fundamencie poniżej linii wykończeń elewacji, tym samym wyeliminowaliśmy konieczność ingerencji w nowo wykonaną fasadę, a całość świetnie wkomponowała się w budynek.

Efekty naszej pracy uwieczniliśmy na zdjęciu. Naszym zdaniem wygląda to naprawdę dobrze.

Sprawdź również wpis o: Jaki wybrać klimatyzator ścienny z funkcją grzania?

Klimatyzacja do mieszkania w bloku o powierzchni około 30m2

Klimatyzacja do mieszkania w bloku o powierzchni około 30m2

Designerskie urządzenie za rozsądne pieniądze, czyli Rotenso Versu Mirror.

Klimatyzator występuje w trzech wariantach kolorystycznych:

 • ciemny grafit
 • szary
 • złoty

W każdym z nich na froncie jednostki wewnętrznej znajdziemy lustro, przez co urządzenie idealnie skomponuje się z każdym wnętrzem. Nie jest to jednak ostatni wizualny atut Versu. Podczas pracy klimatyzatora podświetlają się boki w kolorze odpowiadającym trybowi pracy – w trakcie chłodzenia jest to kolor niebieski, a w trybie grzania kolor pomarańczowy. Samo przystąpienie do pracy również robi wrażenie, ponieważ jednostka otwiera się na boki niczym książka. Kolejną rzeczą, na którą zwrócimy uwagę zaraz po ekscytacji związanej z wyglądem urządzenia, będzie poprawa jakości powietrza, ponieważ produkt wyposażony jest w szereg systemów filtrujących. Znajdziemy w nim między innymi:

 • jonizator iAIR
 • filtr Plasma iAIR plazmowy
 • filtr Cold Nano iAir
 • filtr elektrostatyczny HD iAIR

Urządzenie rewelacyjnie wygląda, skutecznie oczyszcza powietrze, ale to nie koniec jego funkcjonalności. W Versu w standardzie znajdziemy:

 • zdalne sterowanie przez Wifi
 • programator czasowy
 • szeroki kąt nawiewu powietrza 4D
 • sygnalizacja wycieku czynnika
 • tryb czuwania 1 wat
 • funkcja grzania 8°C

Ponadto klimatyzator świetnie poradzi sobie w okresie zimowym, schładzając pomieszczenia np.: serwerownie w temperaturze zewnętrznej do -15°C. Dzięki zastosowaniu dodatkowej grzałki karteru sprężarki i tacy ociekowej możliwa będzie jego praca w trybie grzania w temperaturze na zewnątrz do -20°C.

Klimatyzator objęty jest 5-letnim okresem gwarancji producenta.

Sprawdź również wpis o: Co musisz wiedzieć, przed montażem klimatyzacji w bloku lub kamienicy?

4 powody, dla których warto kupić w klimatyzację

4 powody, dla których warto kupić w klimatyzację

1. Możliwość taniego grzania

Klimatyzacja to świetne rozwiązanie do taniego ogrzewania pomieszczeń, nie tylko w okresie przejściowym. Nowoczesne klimatyzatory przystosowane są do pracy w temperaturze nawet -20°C.

2. Filtracja powietrza

Klimatyzatory to urządzenia, które przerzucają całkiem duże ilości powietrza. Z tego też powodu producenci rozszerzyli ich funkcjonalność, stosując systemy filtracji powietrza wykorzystujące precyzyjne filtry, a nawet jonizatory.

3. Komfort pracy

Utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu dzięki klimatyzacji poprawi twoją koncentrację, co pozytywnie wpłynie na efektywność twej pracy.

4. Idealne warunki podczas snu

Badania sugerują, że naszym organizmom trudno jest wytworzyć wystarczający poziom melatoniny, czyli hormonu regulującego czas snu i czuwania w gorącym, dusznym pomieszczeniu. Klimatyzacja utrzyma odpowiednią temperaturę, poprawiając jakość twojego snu i tym samym życia.

Sprawdź również wpis o: Co lepiej wybrać do schłodzenia mieszkania: klimatyzator przenośny, czy klimatyzator typu split?